Epidemiyoloji Doktoru Nedir?

Epidemiyoloji Doktoru Ne Demek?

Epidemiyoloji; temel olarak hastalıkların gruplanmasını, insanlardaki veya hayvanlardaki hastalıkların genel tanımların belirlenmesini, hastalıklara sebep olan nedenlerin ve hastalığın etkilerinin incelenmesini kapsayan bilim dalıdır. Epidemiyoloji sayesinde salgın hastalıklarla ilgili küresel stratejiler belirlenir, halk sağlığını ilgilendiren politikalar düzenlenir ve salgın önlemlerinin alınması sağlanır. Bu bölümü bitirenler Epidemiyoloji Doktoru unvanı alır ve Epidemiyolog olarak anılır.

Epidemiyoloji Doktoru Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnsanları salgın hastalıkların risklerinden uzak tutmaya çalışan Epidemiyoloji doktorları; bazen hastalara bazen de popülasyona odaklı olarak araştırma çalışmalarında görevlendirilir. Demografik olarak özel gruplanmış bireylerden alınmış örnekleri inceleyen Epidemiyologlar için laboratuvar şartları özel olarak düzenlenir. Epidemiyolog'ların görev kapsamı şu şekilde tanımlanır:

 • Veri toplamak, ayıklamak, sentez yapmak, derlemek, raporlama hakkında güncel sistemleri araştırmak, öğrenmek ve yeni yöntemler geliştirmek.
 • İstatistiksel analizlerin planlanmasını, gerçekleştirilmesini sağlamak ve rehberliğini yapmak.
 • Küresel çapta yer alan bulaşıcı hastalıklar ve salgınlarla ilgili çalışmalardan elde edilen müspet sonuçları yorumlamak, tartışma yapabilecek kadar bilgi sahibi olmak ve sunumlar hazırlamak, konuyla ilgili gerekli yayınları iletmek.
 • Veri analizlerinde kullanılan bilgisayar yazılımlarına, araştırmalarda kullanılan nicel ve nitel yöntemlere hâkim olmak.
 • Küresel çapta sektörel uzmanlarla, devlet kurumlarıyla, meslektaşlarla ve diğer sağlık kuruluşlarıyla iletişim halinde olmak ve iş birliği yapmak.

Epidemiyoloji Doktoru Olma Şartları Nelerdir?

Başta sağlık meslek liselerinden mezun olanlar veya diğer türde eğitim veren liselerden mezun olup da ÖSYM’nin belirlediği şartlarda tıp fakültelerinin taban puanlarını geçen öğrenciler, akabinde kariyelerini bu alanda şekillendirebilir.

Epidemiyoloji Doktoru Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Epidemiyoloji eğitimi müfredatında teorik ve uygulamalı dersler vardır. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde verilen öğretimde:

 • Epidemiyolojinin Tanımı ve Epidemiyolojik Yöntemler,
 • Epidemiyolojinin Tarihsel Gelişimi,
 • Epidemiyolojide Veri Toplama Kaynakları,
 • Hız, Oran, Orantı Prevalans, İnsidans Kavramları ve Epidemiyolojik Ölçütler,
 • Tanımlayıcı Epidemiyoloji ve Araştırma Türleri,
 • Analitik Araştırmalar,
 • Deneysel Epidemiyoloji,
 • Metodolojik Araştırmalar,
 • Araştırma Sonuçlarını Yorumlama, Değerlendirme ve Raporlama gibi dersler bulunur.

Epidemiyoloji Doktoru İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.