Diyaliz Hekimi Nedir?

Diyaliz Hekimi Ne Demek?

Böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan kişilerin vücudunda biriken idrar ve kanın temizlenmesi işlemine diyaliz adı verilir. Böbrek hastalarının iyileşmesi için gerekli tetkikleri yapıp hastaların tedavilerini gerçekleştiren kişiler, diyaliz hekimi nedir sorusunun yanıtını taşır. Hekimin hastaya sağladığı tedavi neticesinde vücutta oluşan zararlı etmenlerin ve idrarın dışarı atılması sağlanır. Diyaliz hekimi, modern tıbbın bir gereği olarak kronik ve akut böbrek yetmezliği olan hastaların hayatını devam ettirme, gerekli durumlarda böbrek nakline hazırlık işlemlerini gerçekleştirme ve diğer tıbbi durumlar için diyaliz yöntemini uygulamada önemli rol oynar.

Diyaliz Hekimi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kamuda ve özel hastanelerde, diyaliz merkezlerinde görev yapan diyaliz hekimleri, böbrek rahatsızlığı olan kişilerin tedavi uygulaması ve takibi konusunda çalışma sergiler. Bağlı olduğu başhekimlik tarafından geliştirilen kalite politikalarına uyarak kendisine verilen görevleri yerine getiren diyaliz hekimi görev tanımı şu maddelerle açıklanabilir;

 • Diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastalar için hasta takip dosyası tutmak,
 • Hastalara belirli periyotlarla laboratuvar tetkiklerini yaptırmak,
 • Diyaliz ünitesindeki hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin çalışmalarını düzenlemek, onların sorunlarını dinleyerek gerekli durumlarda başhekimliğe bildirmek,
 • Diyaliz biriminin malzeme ve diğer materyal ihtiyacını başhekim yardımcısına bildirmek,
 • Hastaların nabız, kilo, tansiyon değerlerine bakarak diyalize girip girmemeleri noktasında karar vermek,
 • Hastaların günlük tedavilerini düzenlemek, genel vizitelerine katılmak,
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü ve Türk Nefroloji Diyaliz Derneği tarafından gönderilen hemodiyaliz çalışma istatistiklerinin formlarının güncel tutulmasını sağlamak,
 • Diyaliz merkezine gelen hastaların kan grubu, HIV, Hepatit testlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Kan üre veya üre nitrojeninin giriş çıkışını yapmak,
 • Serum kreatininin, serum potasyumunun, serim Na, Ca ve P seviyelerinin, alanin aminotransferaz, kan şekeri, serum total protein ve albümin seviyelerini, hemogramı kontrol etmek,
 • Aylık, üç aylık, altı aylık ve yılda bir defa yaptırılması gereken tetkiklerin yapılmasını sağlamak,
 • Tedavileri üstlenilen hastaların tedavisini titizlikle takip etmek de diyaliz hekimi görevleri arasında bulunur.

Diyaliz hekimi sorumlulukları arasında hastaların tedavi esnasında tıbbi yönden izlenmesi, tüm diyaliz seanslarında hasta dosyasına gözlem notunun kaydedilmesi, diyalize dair verilerin yazılı ve bilgisayar ortamında arşivlenerek bakanlığa ulaştırmak da yer alır. Bununla birlikte hastalarda komplikasyonlar ve acil durum olması halinde ilk müdahaleyi yapmak, diyaliz hekimi ne yapar sorusunun yanıtıdır.

Diyaliz Hekimi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Hastanelerde veya diyaliz ünitelerinde diyaliz hekimi olmak için üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olmak gerekir. Tıp eğitimini tamamlayan kişiler, hangi alanda hekimlik yapmak istediklerine karar verdikten sonra Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek kariyerlerine yön verirler. Diyaliz hekimi nasıl olunur sorusuna şöyle cevap verilebilir; Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında hekimler için hemodiyaliz eğitim programına katılıp teorik ve pratik uygulamalardan oluşan eğitime katılım sağlanması ve eğitim sonunda yapılan sınavlardan başarılı olunması hâlinde diyaliz hekimi olunabilir. KPSS puanı ile devlet hastanelerine atanan kişiler de bu sertifikaya sahip olmaları durumunda diyaliz biriminde görev yapabilirler. Bununla birlikte hemodiyaliz ve periton diyalizi merkezi kapsamında faaliyet gösteren sağlık merkezlerinde çalışmakta olan nefroloji uzmanları da hem periton diyalizi hekimi hem de hemodiyaliz hekimi görevini üstlenebilmektedir.

Diyaliz Hekimi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan kişilerin vücudunda biriken idrar ve kanın temizlenmesi işleminin yapılmasına yardımcı olan hekim, diyaliz hekimidir. Bu alanda çalışacak hekimin bazı yeterliliklere de sahip olması beklenir. Günümüz teknolojisi sağlık sektöründe de gelişim göstermekte ve hastalara yönelik farklı tedavi uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple bir diyaliz hekiminde aranabilecek nitelikler şunlardır;

 • Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olmak,
 • Tercihen diyaliz hekimliği tecrübesi bulunmak,
 • Diyaliz sertifikasına sahip olmak,
 • Sağlık kurum ve kuruluşları için kalite yönetim sistemleri ve ISO konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
 • Etkin iletişim kurabilmek,
 • İş disiplinine ve sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek,
 • Hızlı ve etkili karar alıp uygulayabilmek,
 • Hasta memnuniyeti sağlamak,
 • Güler yüzlü olmak, çalıştığı kurumu temsil edebilmek.

Diyaliz Hekimi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Tıp eğitimi alan kişiler diyaliz birimlerinde görev yapmak üzere diyaliz sertifikası alarak kariyerlerine yön verebilirler. Bununla birlikte güncel sağlık teknolojisini ve sağlıkta meydana gelen yenilikleri takip etmek, bu yeniliklere ayak uydurabilmek adına kişisel gelişimine önem vermek önem taşır. Hastaların tedavisi için gerekli olan tüm tetkik ve iyileşme yöntemlerini belirleyen diyaliz hekimi, aynı zamanda hastanın takibini sağlayabilmelidir. Hasta için gerekli olan tedavi yönteminde kalıcı iyileşme sağlamak için hastalarla iletişim hâlinde olmak gerekir. Bunun yanı sıra hastaya ve hasta yakınlarına hoşgörülü davranmak da diyaliz hekimi işe alım şartları arasında yer alır. Diyaliz hekimi, hastaların kaydının dijital ortamda tutulması sebebiyle bilgisayar araçlarını iyi düzeyde kullanabilmelidir. Bunun yanı sıra hasta kayıtlarının dosyaların arşivlenmesi konusunda da son derece dikkatli ve titiz bir çalışma sergilenmesi için birlikte çalıştığı sağlık çalışanlarının çalışmalarını kontrol etmelidir. Diyaliz hekimi, devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin yanı sıra, özel diyaliz merkezlerinde de görev alabilir. Diyaliz hekimi maaşları ise kamuda devletin belirlediği ücret politikasına, özel hastanelerde ve diyaliz merkezlerinde ise kişilerin yetkinliğine, iş tecrübesine, kurumun belirlediği ücret standartlarına göre belirlenebilir. Diyaliz hekimi iş ilanları, Kariyer.net üzerinden incelenebilir.