Gastroenteroloji Uzmanı Nedir?

Gastroenteroloji Uzmanı Ne Demek?

Gastroenteroloji; bağırsak, karaciğer ve mide hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Gastroenteroloji uzmanları ise mide, bağırsak, karaciğer, pankreas ve yemek borusu hastalıklarının tedavi ve tanısı için muayene teknikleri kullanan hekimlerdir.

Gastroenteroloji Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Dahiliye (iç hastalıklar) olarak da adlandırılan gastroenteroloji alanında görev yapan uzmanların görevlerinden bazıları şöyledir:

  • Gelen hastaların öykülerini dinlemek,
  • Uygun tanı yöntemlerini kullanarak hastalığın teşhisini yapmak,
  • Hasta şikâyetlerini dinleyerek sorunun kaynağını bulmak,
  • Hastalığa uygun olarak bir tedavi yöntemi geliştirmek,
  • Hastaların tedavi süreçlerinin takibi gerçekleştirmek,
  • Gerekli olması durumunda farklı uzmanlardan görüş almak.

Gastroenteroloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Gastroenteroloji uzmanı olmak için tıp fakültesinde 6 yıllık eğitim almak gereklidir. 6 yıllık bu eğitim tamamlandıktan sonra 5 yıl boyunca iç hastalıkları uzmanlık eğitimi alınmalıdır. Ancak bütün bu eğitim süreçleri tamamlandıktan sonra Gastroenteroloji Yan Dal eğitimine başlanıbilmektedir. Bu eğitimin süresi 3 yıldır. Gastroenteroloji uzmanı olmak isteyenleri 14 yıl gibi uzun bir eğitim süreci beklemektedir.

Gastroenteroloji Uzmanı Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bilim dalında eğitim görmüş hekimlerin çalışma alanı oldukça geniştir. Ancak kabaca iki ana bölüme ayrılmaktadır. İlk bölümde makat bölgesi (anüs), mide, kalın bağırsaklar (kolon), ince bağırsaklar, ve yemek borusu hastalıkları yer almaktadır. İkinci kısımda ise safra yolları ve karaciğer hastalıkları bulunmaktadır.