Ergoterapist Nedir?

Ergoterapist Nedir?

Ergoterapist Olmak İçin Gerekenler

Bazı meslek dallarında eğitimin yanı sıra, mesleği icra edecek kişilerin öncelik olarak maddi beklentiden ziyade yüksek mesleki tutku ve insan sevgisi barındırması da önemlidir. Ergoterapistlik de bu meslek dallarından biridir. Ergoterapistlik mesleği ülkemizde çok yaygın meslek dallarından biri değildir, ancak üniversitelerin Sağlık Fakültelerine bağlı Ergoterapi bölümlerinden mezun olan kişiler Ergoterapist olabilir.

Ergoterapist Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sağlık Fakültelerinin 4 yıllık Ergoterapi bölümlerinde eğitim almak gerekiyor. Üniversitelerin Ergoterapi bölümlerinde;

  • Anatomi, Fizyoloji, Nöroanatomi gibi Tıp ile ilgili dersler,
  • Psikoloji ve Sosyoloji gibi Sosyal Bilimlerle ilgili dersler,
  • Ergoterapi dersleri; Ergoterapiye Giriş, Ergoterapi Teorileri,
  • Sanat ve Felsefe alanından dersler; Ergoterapide Sanat yaklaşımları, Sanatla Rehabilitasyon,

gibi birçok alanda dersler gösterilerek çeşitli alanlar ile ilgili eğitimler verilir.

Ergoterapist Ne Demek?

Ergoterapi birey odaklı bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler temel olarak kişilerin günlük yaşama ve anlamlı aktivitelere katılımlarını sağlamak için çalışır. Özellikle herhangi bir hastalık sebebiyle hayattan kopmuş ya da kendini kültürel sebeplerle dışlanmış hisseden bireylerin tekrar hayata kazanımı hedeflenir. Sağlık Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olan kişiler, ergoterapist olarak adlandırılır.

Ergoterapistin Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ergoterapistler iş ve sosyal yaşam konularında çalışan terapistlerdir. Kişilerin günlük rollerinde problem yaşadıkları alanlarda ergoterapistler, çeşitli aktiviteler ile gereken rolün en üst seviyede icra edilebilmesi için çalışırlar. Ergoterapinin ve ergoterapistlerin görevleri arasında şunlar bulunur;

  • Bireyleri aktif yaşama kazandırmak,
  • Yaşam kalitelerini arttırmak,
  • Bireylerin çeşitli durumlardaki bağımlılık düzeylerini en düşük seviyeye indirebilmek.

Ergoterapi bunları gerçekleştirirken, terapi uygulanan kişi için yüksek seviyede bir yaşam kalitesi sağlamayı hedefler.