Felsefe Öğretmeni Nedir?

Felsefe Öğretmeni Ne Demek?

Felsefe Öğretmeni, öğrencilere felsefe, mantık ve sosyoloji konuları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktan sorumludur. Bireylerin bağımsız ve eleştirel bir düşünce sistemi geliştirmelerini teşvik eder. Devlet okulları ile özel eğitim kurumlarının ortaöğretim birimlerinde görev alır.

Felsefe Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Öğrencilerin bilgi ve yetenek düzeylerine uygun ders planları hazırlamak,
 • Haftalık ve aylık ders programlarını düzenlemek,
 • Sorgulamayı teşvik edici ve öğrenmeye elverişli bir sınıf ortamı oluşturmak,
 • Öğrencilere felsefe ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Öğrencilerin düzeylerini değerlendirmek üzere sözlü ve yazılı sınavlar düzenlemek,
 • Öğrencilere akademik gelişimlerinde katkı sağlayacak proje çalışmaları ve ödevler vermek,
 • Öğrencilerin sınav notları, proje ile ödevlerini kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Öğrenci devamsızlık kayıtlarını tutmak,
 • Ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velilerini bilgilendirmek,
 • Gerektiğinde öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek,
 • Kurum içi toplantılara düzenli katılım sağlamak,
 • İlgili müfredat ve idare tarafından belirlenmiş politika ve prosedürleri takip etmek.

Nasıl Felsefe Öğretmeni Olunur?

Felsefe Öğretmeni olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Felsefe Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon almaları şarttır.

Felsefe Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

Sosyal bilimlere ilgili ve gelişmiş sözel ifade yeteneğine sahip olması beklenen Felsefe Öğretmeninin diğer nitelikleri şunlardır;

 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Zaman yönetimi becerisi göstermek,
 • Özgür ve eleştirel düşünce yapısına sahip olmak,
 • Eğitimde fırsat eşitliği ve katılımı destekleyen bir anlayış ile çalışmak
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
12.660 / Aylık
23 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler