Finans Yetkilisi Nedir?

Finans Yetkilisi Ne Demek?

Finans yetkilisi, firmaların parasal işlemlerini kontrol eden ve süreçlerin yasallığını gözeten sorumlu kişidir. Finans departmanı, para giriş çıkışını kontrol ederek kurumsal harcamaların hedeflere uygun olmasını sağlar. Muhasebeciler, satın alma veya kiralama uzmanları, portföy yöneticileri, satış danışmanları finans departmanına dahil meslek gruplarıdır. Orta ve küçük çaplı işletmeler resmi muhasebecileri finans denetimiyle görevlendirebilir. Harcamaların planlanmış bütçeye uygunluğunu değerlendirmek, gelir gider hesaplamak, minimum satış hedefleri belirlemek öne çıkan sorumluluklardır. Beklenmedik zararların önlenmesi için işletmeler finansal öngörülerde bulunur. Bütçe planının oluşturulabilmesi, parasal işlerin ayrıca takip edilmesiyle mümkündür. Büyük çaplı şirketlerin gelir ve gider hesaplamaları yapılırken teknik bilgiler kullanılmalıdır. Büyük şirketlerin finans yetkilisi pozisyonundaki elemanları sahip oldukları donanımlar sebebiyle farklı sorumluluklar üstlenebilir. Finans yetkilisi; üretim, pazarlama, depolama, Ar-Ge departmanları ile koordineli şekilde çalışmalıdır. Finansal hesaplamaların birçok departmanla ilişkili olması pozisyona önem kazandırır.

Finans Yetkilisi Ne İş Yapar, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Finans yetkilisi görevleri çalışılan sektöre göre farklılık gösterebilir. Hesaplama hatalarının finansal faaliyetlerde aksamaya yol açması sebebiyle adayların dikkatli ve titiz çalışması önem arz eder. Yeni veya devam eden yatırımlar, uzun ve kısa vadeli hedefler, bütçeye uygun hizmet standartları finansal durum kapsamında şekillenir. Finans yetkilisi, idarenin doğru kararlar almasına yardımcı olabilir. Maddi problem yaşanırsa devlet desteklerini araştırmak ve ortaklık kurulabilecek firmalar bulmak temel görevlerdir. Firma içindeki para akışı muhasebeciler tarafından kontrol edilir. İkinci ve üçüncü firmalarla kurulan maddi ilişkilerin yasallığı gözetilmek zorundadır. Bütçenin kontrollü ve beklentilere cevap verecek düzeyde kullanılması profesyonel takip gerektirir. Finans yetkilisi ne yapar, sorusunu yanıtlamak için bahsedilebilecek sorumluluklar şöyledir:

 • Yönetimin bilgisi dahilinde borçlanma veya borç verme işlerini yürütür.
 • Yatırım planlarının bütçeye uygunluğunu değerlendirir.
 • Bütçeye uygun planlar önerir.
 • Firmanın alacaklarını tahsil eder.
 • Borç takibi yaparak ödeme talimatları verir.
 • Verilen ve alınan ürün siparişlerini sisteme kaydeder.
 • Siparişleri finansal açıdan değerlendirir.
 • Kazançlı ortaklıklar kurulabilecek yurt içi veya yurt dışı merkezli firmalar bulur.
 • Ön muhasebe işlerini denetler.
 • Yeterlikleri kapsamındaysa resmi muhasebecilik yapabilir.

Finans Yetkilisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Finans yetkilisi sahip olduğu eğitim düzeyiyle firmanın kalifiye çalışanlarındandır. Görev alınacak firmanın büyüklüğü, ideal eğitim düzeyini belirler. Birçok pozisyon farklı diplomalara sahip adaylar için uygun olabilir. Finans yetkilisi konumu itibarıyla önemli görev ve sorumluluklara sahiptir. Muhasebecilik vasfıyla finans işlerini yürütmek isteyenlerin mali müşavir olması gerekir. Serbest muhasebeci olarak da bilinen statüye ulaşılması için ticaret liselerinin muhasebe bölümünden mezun olunmalıdır. SMMM odalarının düzenlediği sınavı geçerek birkaç yıl hizmet etmek gerekir. İş tecrübesi kazanıldıktan sonra mali müşavir unvanı alabilmek için tekrar sınava girilir. Üniversitelerin muhasebe bölümünden mezun olmak adaylara avantaj kazandırır. Yöneticilik vasıflarını kullanarak bütçe kontrolü yapmak isteyen kişiler üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren; işletme, kamu yönetimi, iktisat, maliye ve uluslararası finans gibi bölümlerinden mezun olabilir. İİBF bölümleri yüksek puana sahip üniversitelerden mezun olmak istihdamı kolaylaştırır. Staj eğitiminden başka deneyimi bulunmayanlar ve yeni mezunlar finans yetkilisi olamayabilir. Finans yetkilisi olmak için üniversite eğitimini ve gerekli stajları tamamladıktan sonra belirli bir süre deneyim kazanmak gerekir.

Finans Yetkilisi Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Finans yetkilisi nasıl olunur sorusuna, analitik düşünme ve sayısal işlem becerilerine hakim olma şartları cevap olarak verilebilir. Bütçe hesaplaması yaparken vergi ve fonları değerlendirebilmek için güncel verilerin takip edilmesi gerekir. Enflasyon oranları, kredi kullanımına dair düzenlemeler, döviz hareketliliği finans yetkilisinin sorumluluk alanındadır. Finans yetkilisi, bütçeye uygun yatırımlar yapılmasını sağlar. Doğru ve yanlış adımların ayırt edilebilmesi, sektörü tanımakla mümkündür. Finans departmanı her işletmede benzer sorumluluklar üstlenebilir. Ülkenin ekonomik durumu ve piyasa hareketliliği sektörleri farklı düzeyde etkileyebilir. Firmanın alacak, verecek, sipariş, stok detaylarının hedeflerle kıyaslanabilmesi gerekir. Finansal çözümler üretmek için sahip olunması gereken özellikler şunlardır:

 • Ticari amaçlı programları kullanabilmek.
 • Bilgisayar terminolojisine hakim olmak.
 • İş bilgisini deneyimle birleştirebilmek.
 • Yönetim kademesinde görev almış olmak.
 • Üst yöneticilerle bilgi alışverişi yapabilmek.
 • Hatasız çalışmaya odaklanmak.
 • Gerçekçi projeler tasarlayabilmek.

Finans Yetkilisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Finans yetkilisi görev tanımı, firmanın ekonomik faaliyetlerinin denetlenmesi ve yönetilmesi gibi birtakım görevleri içerir. Alınacak kararların gelir gider dengesi açısından doğru olması önemlidir. Beklenmedik parasal kayıpların engellenmesi ve kaynak kullanımının dengeli gerçekleştirilmesi için alanında uzman personeller gerekir. Finans sorumlusu ekonomi, muhasebe ve yönetim bilgisine sahip olmalıdır. Departmanlara ayrılacak bütçenin belirlenmesi veya net kazanç hesaplamalarının yapılabilmesi için akademik donanım şarttır. Verileri bilgisayar ortamında işleyip takip edebilmek için muhasebe; alt kademeleri koordine edebilmek için yönetim bilgisi şarttır. Ekonomi, idare ve bilgisayar odaklı derslerin bulunduğu İİBF bölümleri başvuru sürecini kolaylaştırabilir. Finans yetkilisi iş ilanları tarım, sanayi ve hizmet sektöründeki birçok firma tarafından yayınlanır. Adaylarda bulunması gereken özellikler çoğunlukla şöyledir:

 • Damga vergisine ilişkin prosedürleri bilmek.
 • Yararlanılabilecek kurum desteklerini araştırmak.
 • Kredi ve hibe veren kurumların işleyişini bilmek.
 • Office, Logo, ETA, SAP programlarını kullanabilmek.
 • Ön muhasebe veya resmi muhasebe deneyimine sahip olmak.
 • Bütçeye ilişkin aylık ve yıllık raporlar hazırlayabilmek.
 • Kredi, teminat, ithalat, ihracat prosedürlerine hakim olmak.

Finans yetkilisi maaşı; sahip olunan mesleki deneyim, yetkinlik ve çalışılan sektöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Deneyimli adaylar maaş konusunda avantajlıdır. Kariyer.net üzerinden birçok ilanı değerlendirerek uygun gördüğünüz başvurabilirsiniz.