Fizik Tedavi Uzmanı Nedir?

Fizik Tedavi Uzmanı Ne Demek?

Fizik tedavi uzmanı; pek çok iş bölümüne sahip olan fizik tedavi çalışma alanlarında hareket kabiliyetini kaybeden ya da hareket kabiliyeti azalan hastaların ve engelli hastaların tedavilerini uygulayan kişilere verilen mesleki unvandır. Ayrıca ilgili kurumda çalışan diğer fizik tedavi personellerinden de sorumludur.

Fizik Tedavi Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Fizik tedavi merkezlerinde çalışabilen fizik tedavi uzmanları, kamu ya da özel hastanelerde de görevlendirilebilirler. Fizik tedavi uzmanlarının bazı görevleri şöyledir:

 • Hareket sistemi hastalıklarını tanımak,
 • Hastanın ihtiyacına uygun olarak fiziksel, farmakolojik tıp yöntemlerini hastaya uygulamak,
 • Hastaların doğumsal ya da edinilmiş hastalıklarına bağlı olarak, hastaların kapasitelerini üst düzeye çıkarmaya çalışmak,
 • Rehabilitasyon ekibinin lideri olarak personelin çalışmalarını kontrol etmek,
 • Hastanın gereksinimlerine uygun olarak diğer hekimlerle iş birliği yapmak,
 • Metabolik romatizmal, dejeneratif, enflamatuvar ve nontravmatik gibi hastalıkların ve ağrılı durumların tedavisinde EKG, artroskopi, EMG, kemik yoğunluk ölçümü gibi tekniklerden faydalanmak,
 • Hareket sistemi hastalıklarının önlenmesi ve toplumun bu alanda bilinçlendirilmesi için hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapmak,
 • Hidroterapi ve kaplıca tedavilerinin yöntemlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
 • Akut ve kronik ağrıların nedenini saptamak, onlara doğru çözüm yöntemini uygulamak,
 • Hastalarda gerektiği zaman protez ve ortez uygulamalarının reçetelendirilmesini sağlamak.

Fizik Tedavi Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Fizik tedavi uzmanlığı için tamamlanması gereken eğitim süreci şöyledir:

 • Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • Üniversitelerin 4 yıllık (lisans) eğitim veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ya da Fizik Tedavi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon şeklinde adlandırılan bölümünden mezun olmak.