Formen Nedir?

Formen Nedir?

Formen Ne Demek?

Formen, herhangi bir alanda üretim yapan bir kuruluşta işçileri denetleyen ve onları yöneten kişidir. Düzenli ve disiplinli bir üretim için kilit rol oynar. Aynı zamanda, yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişimi de yönetir. Halk arasında "ustabaşı" olarak da bilinir. Formen, sorumlu olduğu üretim tezgahı ile ilgili belli bir tecrübeye ve donanıma sahiptir. Yönetimden aldığı direktifler doğrultusunda üretim sürecini takip eden formen, işçileri sevk ve idare etmekten de sorumludur. Ayrıca, işçi alımı ve işten çıkarma süreçlerinde de rol oynayabilir.

Formen Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Formenin görev kapsamındaki en temel kavram "liderlik"tir. İşçilerin üzerinde otorite sahibi olması gereken formenin, üretim bandında veya inşaat alanında çalışma disiplini sağlaması gerekir. Bununla birlikte, işçilerin taleplerini dinlemesi ve yönetime iletmesi de formenin görevleri arasında yer alır. Formen olarak çalışan elemanların görevli olduğu konular şu şekilde sıralanır:

 • Üretimin standartını ve sürekliliğini sağlamak.
 • Yönetim biriminin istek ve taleplerini işçilere bildirmek.
 • İşçiler ile yönetim arasında köprü vazifesi görmek.
 • İşçilerin performansını takip etmek.
 • İşçilerin performansına göre analizde bulunmak ve süreci yönlendirmek.
 • İşçiler arasında iş bölümü yapmak.
 • Sorumlu olduğu elemanların sağlık durumlarını gözlemlemek.
 • Ekibindeki işçilerin izin durumlarını takip etmek.
 • Üretim aşamasındaki işler ile ilgili olarak üstlerine rapor vermek.
 • Üretim ile alakalı diğer departmanlar ile iş birliği halinde olmak.
 • Eksik olan araç ve gereçleri tespit etmek ve ilgili departmana bildirmek.
 • Bozulan, kırılan ya da kaybolan teçhizat ile ilgili rapor vermek.

Formen Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Formen olmak için eğitimden daha çok tecrübe ve yetenek önemlidir. Bununla birlikte, referanslar da formen olma konusunda önemli rol oynar. Öte yandan, üretim yapılan sektöre göre çeşitli sertifika programları bulunmaktadır. Sertifika sahibi olmak, formen olma sürecinin hızlanmasını sağlayabilir.