Hakediş Sorumlusu Nedir?

Hakediş Sorumlusu Nedir?

Hakediş Sorumlusu Ne Demek?

Kurumsal firmalar, devlet daireleri ve daha birçok büyük işletme satın alma gibi faaliyetlerini ihaleler üzerinden yapar. İhale alan veya büyük satın almalara giren firmaların iş bitiminde karşılık olarak alacakları para için hakediş terimi kullanılır. Hakediş özellikle devlet destekli projelerde veya kamu ihalelerinde yer alır. Hakediş sorumlusu ise ihale veya proje boyunca hakediş dönemlerinde gerekli olan ödemeyi alabilmek için şartların yerine getirildiğinde dair işleri ve evrakları takip eden kişiye verilen unvandır. Bu kişiler yüklenici firmalarda çalıştıkları gibi aynı zamanda işveren firma ya da kurumlarda da iş bulabilir.

Hakediş Sorumlusu Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hakediş sorumlusu ne iş yapar diye merak edenler olabilir. Bu mesleği icra eden kişiler genellikle hakediş dönemlerine kadar ihalede veya proje sözleşmesinde istenilen işlerin tamamlanmasında ve gerekli evrakların sağlanmasında görev alır. Böylelikle dönem geldiğinde kurum ihtiyacı olan ödemeyi alarak iş yapmaya devam edebilir. Aynı zamanda hakediş dönemlerinde ilgili yüklenici firmanın gereklilikleri yerine getirip getirmediği, hakediş ödemesini hak edip etmediği konusunda ilgili denetlemeyi yapan kişilerdir. Hakediş sorumlusunun görevleri projeye veya işe göre değişiklik gösterse de genel olarak aşağıdaki maddeleri içerir;

 • ISO 9001 ve ISO 18001 standartlarında yer alan gereklilikleri yerine getirmek,
 • Yöneticiler tarafından kendisine verilen talimatları yerine getirmek,
 • Kalite departmanı ve ISG yöneticileri ile bilgi alışverişinde bulunmak ve koordineli çalışmak,
 • İşveren firma tarafından yüklenici firmadan talep edilen iş sağlığı ve işçi güvenliği şartlarının yerine getirilmesinde görev almak,
 • Tedarikçi firmaları kontrol ederek ihtiyaç olan ürünlerin zamanında ulaşmasını sağlamak,
 • İşveren firma tarafından yüklenici firmaya tebliğ edilen hakediş gerekliliklerinin yerine gelmesinde görev almak,
 • Yapılan iş ile ilgili olarak saha bilgileri, kullanılan malzemeler, makbuzlar, yazışmalar ve diğer evrakları toplayarak hakediş için firmaya iletmek,
 • İşin bitirildiğine dair oluşturulan evrakları ve formaları hazırlamak,
 • İş süresince ilerleyişi zamanında yetiştirmek için takip etmek,
 • Şantiye alanında ki işlerin takibini yaparak işverene bilgi vermek,
 • Proje sorumlusu ile birlikte kabul evraklarını düzenlemek,
 • Alt yüklenicilerin aylık ve kesin hakediş dönemlerinin gerekli şartnamelere göre yönetilmesini sağlamak,
 • Maliyet kalemlerinin kaydını ve takibini yapmak, bütçe maliyet kontrollerinde veri kayıtlarını girmek,
 • Doğacak yeni birim fiyat analiz süreçlerinin ilgili departmanlara iletmek,
 • Dönemsel nakit akış planlarını oluşturmak ve yüklenici firmaya gerekli şartlar yerine getirildiğinde iletmek.

Hakediş sorumlusu nedir diye sorulduğunda görev tanımlarına bakmak yeterlidir. Bu şekilde bu mesleği icra eden kişiler hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu kişiler düzenli ve disiplinli çalışan kişiler olmalıdır. Zira hakediş dönemlerinde ilgili iş tamamlanmamış olursa veya evraklar eksik olarak iletilirse işveren firma tarafından yaptırım uygulanabilir.

Hakediş Sorumlusu Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Hakediş sorumlusu nasıl olunur diye merak edenler için bu mesleği icra edenlerin mezuniyet durumlarına bakmak gerekebilir. Hakediş sorumlusu olarak çalışan kişiler genellikle çalıştıkları sektörle alakalı bir önlisans veya lisans programından mezun tekniker ya da mühendis kişilerdir. Bu kişiler tekstilden makine sanayine, inşaattan gıda sanayisine kadar çok farklı sektörlerde görev alabilmektedir. İnşaat projelerinde çalışmayı düşünen adaylarda inşaat mühendisliği lisans diploması aranır. Başvuru yapılacak olan firmanın çalıştığı sektör, mühendislik alanı için en önemli kriterdir. 

Hakediş Sorumlusu Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Hakediş sorumlusu görev tanımı gereği belli şartları sağlaması gereken mesleklerden birisidir. Kanunen herhangi bir mesleki diploma zorunluluğu bulunmamasına rağmen çalıştığı sektörle alakalı lisans veya önlisans programlarından mezun olması tercih edilir. Buna ek olarak bu kişilerin proje okuyabilme ve teknik şartnameleri okuyarak özetleyebilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca ölçü birimleri konusunda bilgili ve birim fiyat hesaplama konusunda deneyimli olması gerekmektedir.

Hakediş Sorumlusu İşe Alım Şartları Nelerdir?

Hakediş sorumlusu olarak çalışan kişilerden firmalar belli şartları sağlamasını talep eder. Bu kişiler yüklenici firmaların ödeme almasını sağlarken, işveren firmaların ise hem gereksiz maliyetlerden kaçınmasını hem de yüklenici firmalara iş bitiminde ödeme yapılmasını sağlar. Bu sebeple de hem nakit akışında hem de karlılık üzerinde önemli görevler üstlenmektedir. Hakediş sorumlusunun görevleri çalıştığı sektöre, yüklenici veya işveren olarak çalışmasına bağlı farklı maddeleri içerebilir. Bu maddeler özetle aşağıda ki gibidir:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • Sözleşme, şartname, hakediş, imalat, bütçe, maliyet ve metraj konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Sektörde yeterli seviyede deneyim kazanmış olmak,
 • Projelerin teknik ofislerinde çalışmış olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • İletişimi kuvvetli olmak,
 • Analitik düşünebilmek,
 • Çözüm odaklı çalışmak, işveren ve yüklenici firmalar ile iletişimde etkili olmak,
 • Proje ve teknik şartname okuyabilmek,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek, yoğun çalışma temposunda görev alabilmek,
 • Sorumluluk alabilmek,
 • Ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek.

Hakediş sorumlusu hem işveren hem de yüklenici konumunda önemli görevler üstlenir. Hem iş sürecinin takibi hem de ödeme planı bu kişilerin sorumluluğundadır. Hakediş sorumlusu maaşları; çalışılan firmaya, hakediş yapılacak projeye ve işin bulunduğu şehre göre değişebilir. Adayın nitelikleri de işin özellikleri kadar maaş konusunda belirleyici olabilir. Hakediş sorumlusu olarak çalışmak ve kariyerini bu şekilde ilerletmek isteyen kişiler Kariyer.net sitesi aracılığıyla farklı iş ilanları seçeneklerine ulaşabilir. Adaylar; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere özel olarak yayınlanan hakediş sorumlusu iş ilanları seçeneklerine filtreleme özelliğinden faydalanarak hızlı bir şekilde göz atabilir.