Hastane Müdürü

Hastane Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Hastane Müdürü Kimdir?

Hastane müdürü; hastaneler, klinikler, kamu sağlığı kurumları veya benzer kuruluşlardaki sağlık hizmetlerini planlamak veya koordine etmekle sorumludur.

Hastane Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

Hastane müdürünün temel sorumluluğu, kurum vizyonu, hasta ihtiyaçları ve bütçe hedeflerinin birbirleriyle uyum içinde olmasını sağlamaktır. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Yönetim kurulu, sağlık personeli ve bölüm başkanları arasında irtibatı sağlamak,
 • Sağlık hizmetlerini yönetim kurulunun belirlediği politikalara uygun olarak organize etmek ve yönetmek,
 • Hemşire ve doktorları işe almak veya değerlendirmek,
 • Harcamaların yetkilendirilmesi, hizmetlerin fiyatlandırılması ve finansal raporlamanın koordine edilmesi dahil olmak üzere mali operasyonları yürütmek,
 • Bilimsel araştırma için bütçe geliştirmek,
 • Kalite güvencesi, hasta hizmetleri, tıbbi tedaviler, departman etkinlikleri ve halkla ilişkiler için prosedürler geliştirmek,
 • Hizmet içi eğitim programları planlamak,
 • Güvenlik ve sağlık yönetmeliklerine uyumu sağlamak için yönetim birimlerine bina yapısı veya ekipman değişiklikleri tavsiye etmek,
 • Yönetim birimlerine sunulmak üzere periyodik faaliyet raporları hazırlamak,
 • Sağlık kuruluşu ve hasta bilgileri gizliliğini korumak.

Nasıl Hastane Müdürü Olunur?

Hastane müdürü olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Sağlık Yönetimi, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve ilgili idari bölümlerden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Devlet hastanelerine hastane müdürü olarak görev alabilmek için hastane müdür yardımcısı olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve görevde yükseltme sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

İşverenlerin Hastane Müdüründe Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Hastane müdürünün öncelikli olarak organizasyonel becerilerinin yüksek olması beklenir. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • İnsan kaynakları yönetimi ilkelerine hakim olmak,
 • Liderlik vasfı göstermek,
 • Bütçelendirme yapabilmek,
 • İş ve zaman yönetimini sağlayabilmek,
 • MS Office programlarına hakim olmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlamak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Hastane Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %24,9
 • Yönetim %22,8
 • İdari İşler %10,2
 • Operasyon %1,2
 • İnsan Kaynakları %0,6
 • Genel Başvuru %0,6
 • Denetim/Teftiş %0,6
 • Satış %0,3
 • Hizmet %0,3
 • Halkla İlişkiler %0,3
Hastane Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %66,1
 • Hizmet %17,5
 • Sigortacılık %2
 • Gıda %0,6
 • Turizm %0,3
 • Elektrik & Elektronik %0,3
 • Danışmanlık %0,3
 • Eğlence - Kültür - Sanat %0,3
 • Finans - Ekonomi %0,3
 • Eğitim %0,3
Hastane Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %65,8
 • Kadın %30,1
 • Belirtilmemiş %4,1
Hastane Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %55,8
 • Yüksek lisans %17
 • Ön Lisans %15,2
 • Diğer %4,7
 • Lise %3,8
 • Doktora %3,2
 • İlköğretim %0,3
Hastane Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %22,8
 • Hacettepe Üniversitesi %6,4
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,5
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,2
 • Selçuk Üniversitesi %2,6
 • Gazi Üniversitesi %2,6
 • Ege Üniversitesi %1,8
 • Marmara Üniversitesi %1,8
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %1,8
 • Çukurova Üniversitesi %1,5
Hastane Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %14
 • İktisat %6,7
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %6,1
 • Uluslararası İlişkiler %3,2
 • Sağlık İdaresi %3,2
 • Maliye %2,3
 • Kamu Yönetimi %1,8
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %1,8
 • Halkla İlişkiler %1,8
 • Muhasebe (MYO) %1,5
Hastane Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %2,3
 • Telemartketing %1,5
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %1,5
 • Documantery Programme %1,2
 • Windows NT Networking %1,2
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %1,2
 • Windows Vista %1,2
 • Windows Server 2003 %1,2
 • Windows XP %1,2
 • Windows Server 2000 %0,9