İç Kontrol Denetçisi Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

İç Kontrol Denetçisi poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Kıdemli Denetçi 2.810 4.710 7.360
Denetçi Yardımcısı 2.020 2.250 2.750