İcra Memuru Nedir?

İcra Memuru Ne Demek?

İcra memuru; mahkeme kararı ile birlikte hareket ederek borçludan borcunu alıp, bunu alacaklıya verme görevini yerine getiren adli memurlardır. İcra memurları Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Adalet Bakanlığı gibi kurumların bünyesinde çalışırlar.

İcra Memuru Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gerektiğinde görevlerini yerine getirmek için sahada da çalışan icra memurlarının yürüttükleri çeşitli görev ve sorumluluklar şunlardır:

  • İcra işlemlerine ilişkin belgeleri düzenlemek ve takibini yapmak,
  • İcra ile ilgili bildirileri kişilere göndermek,
  • Emirleri bildirmek ve yerine getirmek,
  • Haciz kararı almak,
  • Haciz işlemi yapmak,
  • Haciz işlemi başladığında haczedilecek malların tespitini gerçekleştirmek,
  • Haciz yoluyla gerçekleştirilen tüm taşınır ve taşınmaz malların satışını yapmak,
  • Amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
  • Borçlunun taksitlendirme talebi üstünde düzenleme yapmak
  • Haciz olduğu sırada haczedilen kişiden tepki geldiğinde güvenlik görevlilerinden yardım istemek.

Nasıl İcra Memuru Olunur?

İcra memuru olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girilmesi şartı vardır. Üniversitelerin herhangi bir önlisans (2 yıllık) veya lisans (4 yıllık) bölümünden mezun olmak yeterli bir ön koşul olacaktır. Lisans mezunu olmanın ön lisansa göre daha fazla şansı olsa da her iki eğitim durumundaki kişinin de KPSS’den en az 70 puan alması gerekmektedir. Bütün bu koşullar sağlandıktan sonra kadro açığı olması durumunda icra memurluğu pozisyonunda görev alınabilmektedir.

İcra Memuru İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.