İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi Nedir?

İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi Kimdir?

İş geliştirme ve proje yöneticisi, şirketlerin müşteri ihtiyaçları için pazarda bulunan dinamikleri göz önüne alarak uzun dönemli değer yaratma faaliyetlerini yürüten kişidir. Tanımlanmış bir iş sürecinin hayata geçmesi için planlama yapılmasını ve proje ekibinin koordine edilmesini sağlar.

İş Geliştirme ve Proje Yöneticisinin Görevleri Nedir?

Bu pozisyonda çalışan kişinin, iş geliştirme stratejileri yanı sıra müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve düzenli olarak değişimleri takip etmek görevi önceliklidir. Diğer görevleri arasında şunlar bulunur;

 • Kullanıcılar, tedarikçiler, servis ve hizmet sağlayıcılar arasındaki ilişkiyi yönetmek,
 • Rakip ürün analizleri yaparak etkilerini ölçmek,
 • Müşterinin ihtiyacına yönelik iş geliştirirken, verimliliği dikkate alarak şirket içi süreçleri iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Ürün, servis veya hizmetin, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi mevzuatlara uygun tasarlanmasını sağlamak,
 • Toplam maliyete yönelik planlama yaparak bütçeyi takip etmek,
 • Şirket içindeki gerekli tüm iş birimlerinden proje ekibini oluşturmak,
 • Proje ekibi ile birlikte planlamayı yaparak plana uygun ilerlenmesi için ekibi koordine etmek,
 • Projenin gidişatına engel olabilecek durumları tespit etmek,
 • Proje gidişatı ile ilgili düzenli raporlama yapmak,
 • Lansman sürecini yönetmek,
 • Projenin başarısını takip edip, analizlerle destekleyerek sonuçları raporlamak.

Kimler İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi Olabilir?

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik fakültelerinden mezun olan kişiler bu alanda çalışabilirler. Proje Yönetimi konusunda farklı sertifika eğitimleri de bulunmaktadır. En çok bilineni PMO – Project Management Office sertifikasıdır. Bu sertifika için yazılı sınava girilmesi gerekir ve öncesinde resmi olarak belirlenen eğitimleri almış ve belli süre kadar proje yönetimi yapmış olmak ön koşulu aranır. Bu sertifika dünya çapında geçerlidir.

İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

İlgili lisans eğitimlerinin alınması gerekir, bu eğitimlerde veya sertifika eğitiminde konuyla ilgili verilen temel dersler şunlardır;

 • Pazarlama
 • Kaynak Yönetimi
 • Girişimcilik
 • İşletme
 • Finans
 • Proje Yönetimi