İş Geliştirme Müdürü Nedir?

İş Geliştirme Müdürü Nedir?

İş Geliştirme Müdürü Ne Demek?

İş geliştirme müdürü, görev aldığı kurumun hedef ve politikaları doğrultusunda iş geliştirme stratejilerini belirlemek, yeni projeleri değerlendirmek ve müşteri portföyünü genişletmekle sorumludur.

İş Geliştirme Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Sektörel gelişmeler ve ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Sektör ve süreçler ile ilgili trend ve yeni stratejilerin belirlenmesinde rol almak,
 • Kurumun mali durumunu analiz ederek potansiyel iş fırsatlarını değerlendirmek,
 • Piyasa araştırmaları ile rakip analizlerini yapmak,
 • Yeni proje değerlendirmelerini yapmak ve yürütülmekte olan projelere destek vermek,
 • Yeni projelerin zaman, teknik ve maliyet unsurları doğrultusunda yönetim ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumun pazar payını yükseltmek için iş fırsatlarını tanımlamak ve raporlamak,
 • İlgili fuar, aktivite ve toplantılarda kurumu temsil etmek,
 • Yeni pazarlama girişimlerini planlamak ve denetlemek,
 • Potansiyel müşteri ve kurumlar ile görüşmeleri yürütmek,
 • Müşteri gereksinimlerini belirleyerek yeni teklifler oluşturmak,
 • İş ve süreç verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • İş geliştirme bölümünün yıllık bütçesini hazırlamak ve takip etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri yönetmeliklerine uygunluğu sağlamak.

Nasıl İş Geliştirme Müdürü Olunur?

İş geliştirme müdürü olmak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İş Geliştirme Müdüründe Olması Gereken Özellikler

 • Yönetim ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Stratejik karar verme ve inisiyatif alma yeteneği göstermek,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askerlikten muaf olmak.