İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne Demek?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmekle sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • İşçi sağlığı veya güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetleri askıya almak,
 • Kazaların nedenlerini tespit etmek veya gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere araştırma yapmak,
 • Çalışanları, potansiyel tehlike barındıran iş metotlarından veya materyallerinden korumaya yardımcı olacak önlemler almak,
 • Güvenlik standartlarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için iş yeri ortamlarını, ekipmanlarını veya uygulamalarını incelemek,
 • Gürültü anketleri, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırmaları veya asbest yönetimi planları gibi hijyen programları geliştirmek veya sürdürmek,
 • Analiz için toz, gaz veya diğer potansiyel toksik madde örneklerini almak,
 • Çalışanın sağlığını, rahatlığını veya performansını etkileyebilecek havalandırma, egzoz ekipmanı, aydınlatma veya diğer koşulların yeterliliğini araştırmak,
 • Sağlık veya güvenlik konularında eğitim programları düzenlemek,
 • Sağlıkla ilgili şikayetleri araştırmak ve kamu sağlığı mevzuatına uyduklarından emin olmak için tesisleri denetlemek,
 • Tehlikeli koşul veya ekipmanları düzeltici yöntemler oluşturmak üzere mühendisler ile iş birliği yapmak,
 • Acil durum prosedürleri geliştirmek,
 • Yangın önleme ekipmanı, güvenlik ekipmanı veya ilk yardım malzemelerinin varlığını sağlamak için belirtilen alanları kontrol etmek.

Nasıl İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programlarından veya dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. Mesleği icra edebilmek için iş güvenliği yetki belgesine sahip olma şartı bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Problemlere etkili çözümler üretebilmek,
 • Çoklu iş tanımlarını önceliklendirebilmek,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • Stresli durumlar karşısında sakin kalabilmek,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak.