İş Yeri Hekimi Nedir?

İş Yeri Hekimi Kimdir?

İş Yeri Hekimi, muhtemel iş kazaları için önlemler alınmasını sağlamak, etkin bir müdahale planlaması yapmak, ihtiyaç duyulacak kaynakları belirlemek ve bunların uygulanmasını tavsiye etmek için şirket yönetimi ve teknik personel ile birlikte çalışmakla sorumludur.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları Nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili mevzuatında yükümlülükleri belirtilen meslek profesyonellerinin genel görevleri şunlardır;

 • İşe alınacak bireylerin, ilgili mesleği gerçekleştirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olduklarından emin olmak üzere sağlık taraması yapmak,
 • İşveren talebi doğrultusunda, çalışanların periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 • Tedavi yöntemleri belirlemek ve çalışanlara ilaç reçete etmek,
 • İşe bağlı yaralanmaların işveren aleyhinde tazminat talebiyle sonuçlandığı durumlarda, şirket adına iş kazasını incelemek,
 • İşe bağlı bir yaralanmanın nedenini belirlemek, ne kadar ciddi olduğuna karar vermek ve olayın meydana geldiği iş sahasını değerlendirmek,
 • İş yerinde yaralanma olasılığını azaltmak için politika değişiklikleri önerilerinde bulunmak,
 • Çalışanların devamsızlıkları ve sigorta tazminatları gibi ilgili harcamaları azaltma konusunda yönetim birimlerine tavsiyeler vermek,
 • İş yerinin genel olarak nasıl daha sağlıklı hale getirileceğine dair düzenlemeler yapmak,
 • Toksik veya diğer tehlikeli maddelerin çalışanlara olan etkilerini kontrol etmek,
 • İş yerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek üzere tedbir programları uygulamak,
 • Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uygun bir işyeri tesis etmek

Nasıl İş Yeri Hekimi Olunur?

İş Yeri Hekimi olmak için aşağıdaki kriterleri yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin altı yıllık eğitim veren tıp fakültelerinden mezun olmak,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği eğitim kurumları tarafından verilen İş Yeri Hekimliği kursuna katılmak ve iş yeri hekimliği belgesi almak.

İş Yeri Hekiminin Nitelikleri Nelerdir?

 • Problem çözme becerisi sergilemek,
 • Ortaya çıkan sağlık problemlerine bağlı olarak değişen mesai dilimleri içerisinde çalışabilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • Stresli durumlar karşısında sakin kalıp etkili karar verebilmek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
9.350 / Aylık
157 kişinin ortalama maaşıdır.