İşletme Mühendisi Nedir?

İşletme Mühendisi Ne Demek?

İşletmelerde; bilişim, insan kaynakları, pazarlama, satış, servis, tedarik, operasyon, sevkiyat vb. departmanlardaki sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesinden ve yeni işletme sistemlerinin tasarımı ile mevcut sistemlerle entegre edilmesinden sorumlu olan personele işletme mühendisi denir.

İşletme Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Temel olarak yönetici kadrolar ile teknik kadroların koordinasyonunu sağlamaktan sorumlu olan işletme mühendislerinin görevleri genel olarak şunlardır:

 • Şirketin veya işletmenin hedef ve stratejileri doğrultusunda süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak,
 • İşletmedeki her alan için gerekli sistemlerin tasarımını yapmak,
 • İşletmedeki sistemlerin sağlıklı işlemesi için gereken tedbirleri almak, gereken yenileme ve iyileştirmeleri yapmak,
 • Üretim planı hazırlamak,
 • Kalite kontrol süreçlerine destek sunmak,
 • Arıza kaynaklı aksamaları belirlemek ve müdahale etmek,
 • İşletme süreçlerinde veri toplamak ve analizini yapmak,
 • Mali disiplini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,
 • Pazarlama faaliyetlerine destek sunmak.

İşletme Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

İşletme mühendisi olmak için üniversitelerin işletme fakültelerinde yer alan işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekir. İşletme mühendisliği bölümü ülkemizde İstanbul ve Akdeniz bölgesindeki kamu veya özel teknik üniversitelerde az sayıda vardır. Metal, kimya, doğalgaz, elektrik, demir çelik, gemi makine gibi değişik üretim segmentlerinde farklı mühendislik fakültesi mezunları da İşletme Mühendisi pozisyonunda değerlendirilir. Firmanın bağlı bulunduğu ve üretim yaptığı sektöre göre değişmekle birlikte, aşağıdaki bölümlerden mezun olanlar işletme mühendisi olarak istihdam edilebilir:

 • İşletme Mühendisliği
 • Endüstri mühendisliği
 • Makine mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Haberleşme Mühendisliği

İşletme Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Fizik, kimya, matematik derslerinin yanı sıra iktisat, istatistik, lineer cebir gibi dersleri kapsayan İşletme Mühendisliği eğitiminde yer alan bazı dersler şu şekildedir;

 • Yönetim ve organizasyon
 • Maliyet muhasebesi
 • Pazarlama
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Üretim planlama ve kontrol
 • Bütünleşik sistem tasarımı
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
19.850 / Aylık
161 kişinin ortalama maaşıdır.