İstatistik Öğretmeni Nedir?

İstatistik Öğretmeni Kimdir?

İstatistik öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı belirli kurum veya kuruluşlarda; vergi, yargı, sanayi, hastalık, nüfus, örneklendirme gibi çeşitli alanları sayısal verilere çevirmeyi ve olasılık hesaplamayı öğreten kişidir.

İstatistik Öğretmeninin Görevleri Nedir?

Bilim ve pazar araştırmalarından uzay bilimine kadar günlük yaşantımızda sıkça istatistiğe başvurulur. İstatistik öğretmeninin görevleri arasında;

 • Analiz ve yorumlamada kullanılan metotların tümüne hakim olmak,
 • Grafik ve tablolara başvurarak istatistik anlatmak,
 • Farklı gözlemler sonucu değişen değerleri istatistiğin temel kavramı olan değişkenler başlığı altında detaylıca anlatmak,
 • Çeşitli üretim verilerini analiz etmek, analiz veri sınıflandırmalarını ilgili tablo üzerinde göstermek,
 • Bir istatistiğin doğru çıkarımlar içerip içermediği öğretmek için öğrencilerinden hipotez testleri geliştirmelerini sağlamak,
 • İktisat ve matematik gibi anabilim dallarını da çok iyi bilen istatistikçiler yetiştirmek, yer alır.

Kimler İstatistik Öğretmeni Olabilir?

İstatistik öğretmeni olabilmek için örgün eğitim veren üniversitelerin fen fakültelerinin, dört senelik eğitim veren istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olmak gerekir. Mezun olduktan sonra istatistik öğretmeni olmak isteyenler, üniversitelerin eğitim fakültelerinden formasyon alarak istatistik öğretmeni unvanına sahip olabilir.

İstatistik Öğretmeni Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Eğitim ve öğretim kariyerini kendine amaç edinmiş, sayılarla arası iyi olan, anlatım yetisi kuvvetli, matematik ve iktisat anabilim dallarına hakim olan kişilerin tercih ettiği istatistik öğretmenliği için alınması gereken eğitim kapsamında;

 • Temel istatistik
 • Olasılık
 • Genel matematik,
 • Bilgisayar programlama,
 • Regresyon analizi
 • Demografi
 • Mantık
 • Yöneylem araştırması
 • Deney tasarımı
 • Ekonometri, gibi dersler yer alır.

İstatistik Öğretmeni İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.