İstatistik Uzmanı Nedir?

İstatistik Uzmanı Ne Demek?

İstatistik uzmanı, firmanın dönemsel performans verilerini analiz eden ve bu analizler üzerinden rapor ve sunum hazırlayan, prim kazanımları tespitinde hesaplamalar yapan kişidir. İstatistik uzmanı, şirketin dönemsel performansını en iyi biçimde takip eden ve verileri düzenleyen kişilere verilen mesleki bir unvandır. Şirketin dönemsel olarak performans verilerinin analizini yapan kişilere istatistik uzmanı denir. Bu analizler sonucu şirketin hangi alanlarda daha başarılı olduğunu hangi alanlarda ise yetersiz kaldığını tespit ederler. Bu analiz sonuçlarını da rapor halinde sunum olarak hazırlayıp üst yönetime sunarlar.

İstatistik Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İstatistik uzmanının en temel görevi şirketin performans verilerini analiz etmektir. Bunun yanı sıra istatistik uzmanlarının diğer görevleri ise şunlardan oluşur:

  • Şirkette dönemsel (günlük, haftalık, aylık) raporlar hazırlamak ve bunlar üzerinde çıkarımlarda bulunmak,
  • Bu raporları üst yöneticilerle paylaşmak,
  • Şirket içerisindeki satış ekibini desteklemek,
  • Şirketteki tüm departmanlar için raporlama ve analiz ihtiyaçlarını karşılamak,
  • SPSS programını bilmek ve bu programla çalışmaları yürütmek,
  • Analizler sonucu ortaya çıkarılan tasarımların uyumluluğunu kontrol etmek, test aşamasından geçirmek,
  • Veri kalitesi için çalışmaları koordineli biçimde yürütmek,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
  • Diğer departmanlar ile sürekli iletişim halinde olarak uyumlu bir iş süreci devam ettirmek.

İstatistik Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

İstatistik uzmanı olabilmeniz için üniversitelerin 4 yıllık İstatistik, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekir. Bu bölümlerden başarıyla mezun olursanız çeşitli firmalarda istatistik uzmanı olarak görev alabilirsiniz.

İstatistik Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

İstatistik uzmanı olmak için İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Endüstri Mühendisliği gibi dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerde alacağınız en temel dersler ise İktisat, Genel Muhasebe, Olasılık ve İstatistik, Ticaret Hukuku, Genel İktisat, Lineer Cebir, İleri Programlama, Mühendislikte Olasılık, Mühendislik İstatistiği dersleridir. Bu bölümlerden mezun olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda istatistik uzmanı olarak görev yapabilirsiniz.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
21.470 / Aylık
19 kişinin ortalama maaşıdır.