Kalite Güvence Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Kalite Güvence Yöneticisi / Yönetmeni Ne Demek?

Kalite güvence yöneticisi nedir sorusu; firmaların ürettiği ürünlerin kalite standartları ve prosedürlerine uygunluğunu kontrol eden pozisyondur, şeklinde yanıtlanabilir. Kalite güvence yöneticisi için müşteri istekleri ön planda tutulur. Bu doğrultuda çalışan personel, ürün niteliği, hizmet ve diğer tüm süreçlerin müşteri ihtiyacını karşılayacak nitelikte olması için gerekli çalışmaları yürütür. Kalite güvence yöneticisi bireysel olarak da kontrol sağlayabileceği gibi firma büyüklüğüne göre kalite mühendisleri ve teknisyenleri ile ekip halinde de çalışabilir. Çalışılan şirketin kalite standartlarının oluşturulmasını sağlar. Bu standartları oluştururken de çalışan personellerin gerekli eğitimleri alması konusunda liderlik görevini üstlenir. Üretimin yanı sıra proje, bakım, planlama, insan kaynakları faaliyetleri konusunda da kalite yönetim standartları geliştirir.

Kalite Güvence Yöneticisi / Yönetmeni Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kalite güvence yöneticisi ne iş yapar sorusuna; firmadaki kalite faaliyetlerini denetleme, izleme, gerekli aksiyonları alma ve raporlama yaparak tüm kalite operasyonlarının düzenlenmesini üstlenir, cevabı verilebilir. Bunları yaparken de stratejik planlar geliştirerek kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Üretim sahasındaki verimlilik, büyük ölçüde kalite standartları ile koordineli ilerleme gösterir. Kalite güvence yöneticisi görev tanımı içerisinde;

 • Kalite problemlerini tanımlamak ve çözmek,
 • Müşterilerin hizmet standartlarını ve kalite beklentilerini yüksek oranda sağlamak,
 • Tüm departmanlardaki sistemler ile ilgili iyileştirme raporu hazırlamak ve gerekli durumlarda sistemlerde değişiklikler yapmak,
 • Üretimde kar sağlama amacı güderek ürün, malzeme ve materyallerin kalite standartlarına uyumunu kontrol etmek,
 • Firmaya gelen denetçileri yönlendirme ve gerekli durumlarda birimleri birlikte denetlemek,
 • Üretim için tehlike analizleri yapmak, ürün ve kalite sürecini belirleyerek kalite prosedürleri geliştirmek,
 • Kendisine bağlı olan mühendis ve teknisyenlerin çalışmalarını denetlemek,
 • Ürün kalitesinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Ürünlerin müşteriye gönderilmesinden sonra müşteri tarafından gelebilecek şikayetlerin sebebinin araştırılarak gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
 • Firma için gerekli görülen diğer kalite belgelerinin alınması için tüm departmanlara iç denetim uygulamak,
 • Kalite yönetimine dair yeni trendleri takip ederek firmaya uygulanmasını sağlamak,
 • Şirket için kalite el kitapçığı hazırlayarak, gerekli form ve dokümantasyonların bu kitapçığa uygun oluşturulması konusunda rol üstlenmek,
 • Kalite el kitabında güncelleme yapmak, bazı kriterleri tamamen kaldırmak ya da ekleme yapmak,
 • Müşteri tarafından belirlenen yeni kalite kriterlerinin hızlı bir şekilde şirkette uygulamaya koyulmasını sağlamak,
 • Firma içinde gerek iç denetim gerekse dış denetimlerde ortaya çıkan problemler için gerekli faaliyetleri başlatmak,
 • Bu faaliyet şemasına dair adımların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek, yapmak yer alır.

Bu pozisyonda çalışan kişiler, ürün ve mühendislik tasarımının geliştirilmesi konusunda diğer departman yöneticileri ile işbirliği halindedir. Firmaların çalışma alanına göre bağlı olduğu kalite standartları farklılık gösterir. Ancak genel olarak ISO 9001 kalite yönetim sisteminin firmaya tam olarak entegre edilmesi, firmalar tarafından alınması zorunlu bu belgenin sürekliliğinin sağlanması konusunda da önemli bir göreve sahiptir.

Kalite Güvence Yöneticisi / Yönetmeni Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kalite güvence yöneticisi nasıl olunur sorusuna; üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri içerisinde yer alan bölümlerden başarı ile mezun olunmalıdır, yanıtı verilebilir. Genellikle Kimya Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği ön plana çıkan alanlardır. Bunun yanı sıra ilaç sektörü için eczacılık diploması da istenebilir. Temel olarak gerekli kalite eğitimlerini alan tüm mühendisler bu alanda çalışabilirler. Kalite sistemlerinin kurulması, düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve denetleme hususunda bazı özel kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim verilmektedir. Kalite güvence yöneticisi olmak isteyen adaylar, bu eğitimlere katılarak kalite yönetimi hakkında bilgi edinebilirler. Bununla birlikte yönetici pozisyonunda başarılı olabilmek için de kişisel gelişim eğitimlerine katılabilirler.

Kalite Güvence Yöneticisi / Yönetmeni Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Kalite güvence yöneticisi pozisyonuna başvuracak adaylarda aranan genel özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 • Kalite yönetim sistemleri konusunda tecrübeli olmak.
 • Yabancı dil bilmek.
 • Yöneticilik ve liderlik vasıflarına sahip olmak.
 • Daha önce ekip yönetmiş ya da yönetebilecek olmak.
 • Analitik düşünme becerisine sahip olmak.
 • ISO 9001 ve firma için gerekli diğer kalite prosedürlerine hakim olmak.
 • Temsil yeteneği ve ikna kabiliyetinin yüksek olması.
 • Stres ile başa çıkabilmek ve problemler karşısında çözüm üretebilmek.
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.
 • Sorumluluk sahibi olmak.

Kalite Güvence Yöneticisi / Yönetmeni İşe Alım Şartları Nelerdir?

Kalite güvence yöneticisi işe alım şartları arasında; yöneticilik vasfına sahip olmak, ekip yönetebilecek ve gerekli zamanlarda eğitim verebilmek, müşteri ile kusursuz bir iletişim ve etkileşim halinde olabilmek gibi hususlar yer alır. Bununla birlikte kalite güvence yöneticisi, mutlaka kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Ürün imalatı yapan firmalar için kalite güvence bölümü yüksek bir öneme sahiptir. Ürünlerin müşterinin istediği şekilde üretilmesi, firmanın müşteri ile ticari ilişkisinin güçlenmesini ve sürekliliği sağlar. Bu alana işe alım koşulları arasında; denetleme stresi ile başa çıkabilmek, problemler karşısında hızlı ve doğru bir şekilde çözüm üretebilmek gibi detaylar da bulunur. Bununla birlikte yöneticinin yabancı dil bilgisine sahip olması, müşteri ile iyi bir iletişim kanalı oluşturması açısından önem taşır. Kalite güvence yöneticisi; gıda, otomotiv, tekstil, inşaat, turizm gibi birbirinden farklı tüm sektörlerde iş imkanına sahip olabilir. Ayrıca danışmanlık firmalarında da görev yapabilir. Kalite güvence yöneticisi maaş aralıkları; firmanın büyüklüğüne, yönetici kişilerin bilgi ve tecrübesine göre farklılık gösterir. Kalite güvence yöneticisi iş ilanları incelenerek pek çok farklı firmaya ait beklentiler ve kriterler görüntülenebilir. Kalite yöneticisi olmak isteyen adaylar, görev ve yetkinliklerine uygun gördükleri ilanları Kariyer.net üzerinden inceleyebilirler. Bu doğrultuda bulundukları şehirde ya da farklı şehirlerdeki iş ilanlarına başvuru yapabilirler.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
19.800 / Aylık
29 kişinin ortalama maaşıdır.