Kalite Kontrol Operatörü Nedir?

Kalite Kontrol Operatörü Kimdir?

Kalite kontrol operatörü; görevli olduğu bölümdeki üretim süreçlerinin, kalite kontrol prosedür ile talimatlarına uygun şekilde işleyişini sağlamak ve kalite kontrol testlerini yürütmekle sorumludur.

Kalite Kontrol Operatörünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Tesisin giriş, üretim ve sevk aşamalarındaki tüm kalite kontrol işlemlerini yürütmek,
 • Kalite kontrolünü yapmış olduğu ürünlerin uygunsuzluğu durumunda ilgili yöneticiye bilgi vermek,
 • Üretim, mal kabul, planlama, sevkiyat ve diğer ilgili bölümlerle koordinasyon sağlamak,
 • Kalite yönetim sistemi gereği hazırlanan dokümanlara uygun şekilde çalışmak,
 • Ürün sertifikalarını düzenlemek ve ilgililere dijital ortamdan veya basılı olarak bu sertifikaları ulaştırmak,
 • Ölçüm aletlerini amacına uygun kullanmak ve muhafaza etmek,
 • Laboratuvar test cihaz ve malzemelerinin sürekli kullanılır durumda olmasını sağlamak,
 • Tüm testleri zamanında yapıp, testlerin kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Kalibrasyon zamanı gelmiş ekipmanların takibini yapmak,
 • Kalite sistemleri ile ilgili günlük, haftalık ve aylık raporların hazırlanmasında görev almak,
 • İç ve dış denetimlerin prosedürler ve kalite standartlarına uygun olarak yürütülmesine yardımcı olmak,
 • Günlük çalışmaların çevre ve iş güvenliği sistem ve kurallarına uygun gerçekleşmesini sağlamak,
 • Çalışma alanının temizliği ve düzeninden sorumlu olmak.

Nasıl Kalite Kontrol Operatörü Olunur?

Kalite kontrol operatörü olmak için teknik lise veya meslek yüksekokullarının, Makine, Metal İşleri, Gıda, Kimya ve ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.

Kalite Kontrol Operatörünün Nitelikleri Nelerdir?

 • Kalite kontrol ölçüm cihazlarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Öz disiplin sahibi olmak,
 • Zaman yönetimi becerisi sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği sergilemek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
2.740 / Aylık
28 kişinin ortalama maaşıdır.