Kalite Kontrol Teknikeri Nedir?

Kalite Kontrol Teknikeri Nedir?

Kalite Kontrol Teknikeri Ne Demek?

Kalite kontrol teknikeri; ürün ve hizmetlerin kusursuz şekilde sunulabilmesi için gerekli aksiyonları alan, düzenlemeleri yapan ve analiz sonuçları üst yönetime bildiren kişidir. Kalite kontrol teknikeri görev tanımı içerisinde üretim aşamasında kalitenin yüksek, maliyetin olabildiğince uygun tutulabilmesi için planlama yapmak, kontrollerin sonucunu ölçümlemek ve verimli üretim için strateji önerileri sunmak vardır.

Kalite Kontrol Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kalite kontrol teknikeri görevleri ve öncelikleri işletmelerin hedeflerine ve yapılarına göre şekillenir. Kalite kontrol teknikeri ne iş yapar ve bu mesleki unvana sahip kişilerin yetkin olması gereken konular nelerdir sorularının cevapları şu şekilde sıralanabilir:

  • Maddi ve fiziki kaynakların en verimli şekilde kullanılacağı şekilde üretim planını yapmak,
  • Üretimde rakamsal değişimlere hakim olarak güncel stok ve sipariş oranlarını belirlemek,
  • Çalışanların potansiyellerini maksimum kapasitede gösterebilmeleri için yönlendirmeler yapmak,
  • Son ürünün ya da sunulan hizmetin şirketin amaçlarına uygun şekilde kullanıcıya ulaşması için iyileştirme çalışmalarına yön vermek,
  • Kalite standardının yükselmesi ve yüksek standardın korunmasını için gereklilikleri hayata geçirmek,
  • Ar-ge, tasarım, paketleme, pazarlama gibi farklı birimlerle iletişim halinde olmak ve her birimdeki süreci ayrı ayrı değerlendirerek performans değerlendirmeleri yapmak,
  • İç denetim birimini yönetmek,
  • Kalite kontrol aşamalarında analiz verilerini toplamak ve raporları lider ile paylaşmak,
  • Kalite yönetimi alanında kullanılan sistemlerin geliştirilmesinde aktif rol almak,
  • Üretim sürecinde sorun çözümleri ve süreci iyileştirmek adına yapılabileceklere dair gerektiğinde eğitimci pozisyonunda yer almak.

Kalite Kontrol Teknikeri Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kalite kontrol teknikeri nasıl olunur diye araştırdığınızda meslek yüksekokulu mezuniyetine sahip olmanız gerektiği sonucuna ulaşırsınız. Kalite kontrol teknikerliği için gerekli olan mesleki eğitim, üniversitelerin bünyesinde yer alan Üretimde Kalite Kontrol bölümünde verilir. Bu bölüme yükseköğretim giriş sınavında yeterli başarıyı sağlamış olanlar girebilir. Üretimde Kalite Kontrol, 2 yıl eğitim verilen bir ön lisans bölümüdür ve mezun olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans eğitiminde hem teorik bilgiler verilir hem de öğrencilerin pratik yapmalarına olanak sağlayan uygulamalı derslerle ilerlenir. Staj uygulaması sayesinde öğrencilerin gerçek iş hayatında tecrübe edinmeleri sağlanır. İlgili eğitim müfredatı üniversitelere göre değişkenlik gösterebilir. Ön lisans sonrasında akademik olarak yükselmek isteyenler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler. Kalite kontrol teknikeri ile kalite kontrol teknisyeni farkı merak edilen bir konudur. İlgili liselerden mezun olanlar teknisyen unvanını alırken üniversitelerin ilgili ön lisans programlarını başarıyla tamamlayanlar tekniker olarak nitelendirilirler. Mühendis olabilmek için ise 4 yıllık mühendislik bölümünü bitirmek gerekir.

Kalite Kontrol Teknikeri Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Kalite kontrol teknikeri olmak isteyenlerin bazı yetkinliklere sahip olması beklenir. Bunların arasında; analitik ve sistematik düşünme becerisi, dikkatli ve titiz olma, üstün gözlem yeteneği, uzun vadeli vizyon geliştirebilme, insan ilişkilerinde dengeli iletişim kurabilme, sorunlara karşı hızlı ve çözüm odaklı yaklaşabilme yer alır. Kalite kontrol teknikeri nedir sorusu şu şekilde cevaplanabilir; ofis ortamında analizleri inceleyen ve kalitenin yükselmesi için yeni stratejiler geliştiren kişidir. Kalite kontrol teknikeri, analizleri gözlemlemek amacıyla üretim birimiyle koordineli olarak çalışır. Ortaya çıkan hizmet ya da ürünün kalite standardının korunması fabrikasyon aşamasından, pazarlamaya kadar tüm süreçlerin en iyi şekilde işlemesiyle ilgili olduğu için kalite kontrol teknikeri aynı zamanda her birim ile iletişim halindedir. Kalite kontrol teknikeri olmak için aranan şartlar ilgili şirketin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine göre değişkenlik gösterebilir. Dijital makine üreten bir firmada kalite kontrol teknikeri olmak için elektronik bilgiye sahip olmak gerekirken gıda üretimi yapan bir firmada kalite kontrolün sağlanması için üretilen gıda ile ilgili bilgiye sahip olmak gerekir. Buna bağlı olarak kalite kontrol teknikerinin uzmanlaşmak istediği sektörü belirleyerek kariyer yolculuğunu bu yönde planlaması beklenir. Kalite kontrol teknikeri olarak çalışmak ve bu alandaki bilgi ve yeteneklerini göstermek isteyenler, Kariyer.net ile işverenlerin sunduğu iş fırsatlarını inceleyebilir.

Kalite Kontrol Teknikeri İşe Alım Şartları Nelerdir?

Günümüz iş dünyasında tekniker pozisyon seviyesine bağlı olarak teknisyen ve mühendis arasında yer alır. Kalite kontrol departmanlarındaki teknikerlere verilen önem AB süreçleri paralelinde artmıştır. Bu departmanlardaki sistemler gün geçtikçe gelişmektedir. Kalite kontrol teknikeri olarak çalışacak kişilerin şirketin çalışma ortamına uygun yazım ve çizim gereçlerine, bilgisayar program bilgisine, istatistik veri inceleme araçlarına, sektöre göre değişen ölçüm aletlerine hakim olması beklenir. Ek olarak ilgili mevzuatların bilinmesi de gerekir. Şirketin faaliyet gösterdiği alana dair bilgi ve deneyim sahibi olmak işe alım sürecinde avantaj sağlayabilir. Kalite kontrol teknikerleri büyük şirketlerde kalite kontrol departmanlarında çalışabilirler. Küçük yapılı şirketlerde ise ar-ge ve pazarlama gibi farklı bölümlere bağlı olabilirler. Kalite kontrol teknikeri için üretim yapan bir şirkete bağlı olmadan kalite belgelendirme firmalarında çalışmak da farklı bir alternatiftir. İş dünyasında kalite kontrol süreci hem şirketlerin ihtiyacıdır hem de rekabet piyasasında eşitlik sağlanabilmesi için uluslararası standardizasyonun korunmasında çok önemli bir unsurdur. Bu yüzden kalite kontrol alanında çalışan herkese olduğu gibi teknikerlere olan ihtiyaç da sürekli artış gösterir. Kalite kontrol teknikerleri kamu kurum ve kuruluşlarında bütçe kanununa göre belirlenen maaşlarla çalışma imkanına sahiptir. Meslek elemanları isterlerse özel sektörde de çalışabilirler. Özel sektörlerde maaş düzeyi ise sektörel yapıya, arz-talep dengelerine ve şirketlerin kendi içlerindeki maaş prosedürlerine göre belirlenir. Kalite kontrol teknikeri ne kadar maaş alır sorusunun cevabı çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterir. Kalite kontrol teknikeri maaşları çalışılan firmanın özelliklerine, kişinin mesleki gelişim seviyesine göre de farklılaşabilir. İş yerinde kademe olarak yükseliş olduğunda kalite yönetim temsilcisi ve kalite güvence lideri pozisyonlarına geçiş yapılabilir. Kalite kontrol teknikeri olarak çalışmak isteyenler adaylar kalite kontrol teknikeri iş ilanları seçeneklerine göz atabilirler. Kalite kontrol teknikeri iş imkanlarını değerlendirmek isteyenler, bulundukları şehirler özelinde filtreleme yapabilir. Ankara, İzmir, Bursa ya da İstanbul kalite kontrol teknikeri iş ilanları arasından inceleme yapılabilir.