Kalite Yönetim Temsilcisi Nedir?

Kalite Yönetim Temsilcisi Ne Demek ?

Kalite yönetim temsilcisi kimdir sorusu şöyle cevaplanabilir; görev aldığı kurumdaki hedef, politika ve yasal mevzuata uygun olarak kalite yönetim sistemlerinin oluşturulmasından sorumlu olan nitelikli kişidir. Kalite yönetim temsilcisi, kalite yönetim sistemlerinin takip edilmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütür. Çalıştığı şirketteki kalite yönetim sistemleri çerçevesinde personelin eğitimlerinin planlanması ve süreçlerin iyileştirilmesi görevlerinde rol alır. Kalite yönetim temsilcisi olarak çalışan kişi, birçok farklı alanda çalışabilir. Kalite yönetim temsilcisi görev tanımı kapsamında, kurum içindeki kalite anlayışının devamlılığını sağlamak ve birimlere yayılması için çalışmalar yapmak yer alır.

Kalite Yönetim Temsilcisi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kalite yönetim temsilcisi nedir sorusu şöyle cevaplanabilir; kalite yönetim sistemini uygulayarak bu sistemin sürekliliğini sağlamaktan sorumlu olan, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir. Faaliyet gösterilen sektöre göre kalite yönetim sistemlerini oluşturarak kendisine verilen görevi tam olarak ve zamanında bitirmekle yükümlüdür. Yaptığı mesleğin kalite yönetim sistemine ait olan tüm sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Kalite yönetim temsilcisinin hizmet verdiği kuruma ve sektöre bağlı olarak görev ve sorumlulukları farklılık gösterir. Kalite yönetim temsilcisi görevleri ve yükümlülükleri, meslek uzmanlığına göre değişir. Bu pozisyonda görev alan kişilerin başlıca görev ve sorumlulukları ile kalite yönetim temsilcisi ne iş yapar sorusunun cevabı şu maddelerle özetlenebilir;

 • Çalıştığı kurumdaki kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile ilgili olan araştırmaları takip etmek ve yürütmek.
 • Müşterilerden gelen talepleri ve şikayetleri değerlendirmek, sorunları çözmek ve süreci yönetmek.
 • Kurum içerisindeki kalite yönetim sistemini oluşturmak, izlemek, takip etmek ve değerlendirmek.
 • Kalite dokümantasyonlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Kurumdaki işletim faaliyetleri ile ilgili organizasyonu yapmak ve bunları takip etmek.
 • Kurumda kalite yönetim sistemi süreci ile ilgili aksaklıkları tespit etmek ve bunları engellemek için önlem almak.
 • Süreç iyileştirme ve geliştirme çalışması yapmak.
 • İyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin etkinliğini arttırmak ve bunları üst yönetime raporlamak.
 • Kurum içerisindeki kalite yönetim sistemi uygulamaları ile ilgili personeli bilgilendirmek ve eğitimler düzenlemek.
 • Ekip üyelerinin kalite sistemleri ile ilgili politikalarına uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Haftalık, aylık, üç aylık ya da yıllık kalite yönetim sistem raporlarını hazırlayarak üst yönetime sunmak.
 • Ürün teknik dosyalarının hazırlayarak, dosyaya nihai şeklini vermek.
 • İlgili yasal belgeleri güncel mevzuata göre düzenlemek.
 • Kurumun dış tetkiklerinde firmayı temsil etmek.
 • Kurumun iç tetkiklerini organize etmek ve gerçekleştirmek.
 • Geliştirilecek yeni ürünlerin gerekliliklerini sistemsel olarak belirlemek.
 • Yurt dışı ürün registrasyonları için gerekli dokümanları hazırlamak.

Kalite Yönetim Temsilcisi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kalite yönetim temsilcisi olmak için çalışılan kuruma ve sektöre göre hangi eğitimin alınacağı kriterleri farklılık gösterir. Genel olarak kalite yönetim temsilcisi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bölümlerinden; Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olunması gerekir. Kalite yönetim temsilcisi görevini yerine getirirken karşılaştığı sorunlar ve çözümleri için analitik düşünce yöntemini kullanır. Diğer yandan çözüm süreci ile ilgili olarak hem ekibini hem de yöneticisini bilgilendirir. Kalite yönetim temsilcisi nasıl olunur sorusu, ilgili alanda lisans düzeyinde eğitim alınabileceği söylenerek yanıtlanabilir. Kalite yönetim temsilcisi olarak görevini yerine getiren kişiler, eğitim ve deneyim gibi önemli şartları tamamlamalılardır.

Kalite Yönetim Temsilcisi Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Kalite yönetim temsilcisi eğitimi hakkında bilgi vermek için öncelikle en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmak gerektiği belirtilmelidir. Görev yapılacak kurumun faaliyet gösterdiği sektörün gerekliliklerine uygun bölümlerinden mezun olma şartı bulunur. Örgün eğitimin yanı sıra adaylar, kendilerini geliştirmeye yönelik kurslara da katılabilirler. Bu kurslar, ilgili alandaki eğitimler ya da yabancı dil öğrenmek için devam edilen kurslar olabilir. Kalite yönetim temsilcisi bağlı bulunduğu sektörde ve iş kolunda kendisini geliştirmeli, yenilikleri takip etmelidir. Bu görevi yapmak isteyenler, mesleğin gerektirdiği tüm bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Bu pozisyonda çalışmak için ayrıca eğitimle birlikte deneyim de önemlidir.

Kalite Yönetim Temsilcisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Kalite yönetim temsilcisi işe alım şartları çalışılan kurum ve sektöre göre farklılık gösterir. Bu görevde çalışmak için ilgili alanda eğitim almış olmanın yanı sıra özel eğitim kurumlarından mesleki gelişimi sağlayacak eğitimler almak ve bunları belgelendirmek de önem taşır. Bu pozisyon için yapılan başvurularda öncelikle sertifika, diploma, yabancı dil bilgisi ve bilgisayar ve kullanımı gibi bilgi ve beceriyi kanıtlayan belgeler genel olarak ibraz edilmesi gereken evraklar arasında yer alır. Kalite yönetim temsilcisi maaş bilgisi merak edilen konulardan birisidir. Kalite yönetim temsilcisi maaşları çalışmak istenen sektöre, adayın niteliklerine ve kurumun ücret politikasına göre farklılık gösterir. Kalite yönetim temsilcisi işe alım şartları arasında yer alan en önemli kriterler; adayın analitik düşünme yeteneğine sahip olması ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olmasıdır. Bununla birlikte iş birliği yapılabilmesi ve ekip çalışmasına yatkın olunması önemlidir. Kalite yönetim temsilcisinin raporlama kabiliyetine sahip olması gerekir. Kariyer.net üzerinden kalite yönetim temsilcisi iş ilanları seçenekleri incelenebilir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
6.840 / Aylık
75 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler