Kaynak Planlama Uzmanı Nedir?

Kaynak Planlama Uzmanı Nedir?

Kaynak Planlama Uzmanı Ne Demek?

Kaynak planlama uzmanı, bir işletmedeki mal veya hizmet üretiminin sürekliliğini sağlayabilmek için çalışan, gerekli olan kaynakların belirlenmesini ve bunların nasıl, nereden ve ne zaman temin edilmesi gerektiğini belirleyen işletmede kilit role sahip olan çalışanlardan biridir. Kaynak planlaması bir işletmenin devamlılığını sağlayabilmek için yapmak zorunda olduğu görevlerdendir. Bu planlamaların yapılması şirketin kaynaklarının daha verimli olarak kullanmasını, eksiklerinin fark etmesini sağlar. Böylece üretim daha kaliteli olur ve kaynakların gözlenmesi daha kolay hâle gelir. Kaynak planlamasında stok miktarı ve işletme kapasitesi göz önünde bulundurulduğundan hem gereksiz maliyetlerin azaltılması sağlanır hem de stok fazlası üretimin zararlarından kurtulmuş olunur. Üst yönetim de izlenebilirliği sağlayabileceğinden organizasyonlar daha iyi yönetilir. Stratejik planlamalarda tasarruf etme ve birikimin artırılması amacı güdüldüğünden kaynak planlamasının doğru yapılması önemli bir rol oynar. Kaynak planlama uzmanı görev tanımından bahsedilirken kaynak planlama uzmanının tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak etkin bir planlama yapmakla yükümlü olduğu söylenebilir.

Kaynak Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kaynak planlama uzmanı ne iş yapar sorusunun cevabı merak edilmektedir. Bu soru şöyle cevaplanabilir; Kaynak planlama uzmanı, süreçlerin ve işletme ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayan ve bu işlemlerin takibini yapan, planların düzgün bir şekilde işlemesini hedefleyen kişidir. Kaynak planlama uzmanı görevleri şöyle sıralanabilir;

 • Verilerin işlenmesinin sağlanması,
 • Problemlerin belirlenmesi ve gerekli hazırlıkların yapılması,
 • Süreçlerin ayrıntılı olarak tanımlanması,
 • Sistemin geliştirilmesi için çözümler planlamak,
 • Gereksinimlerin belirlenmesi,
 • İş planlarının detaylıca oluşturulması,
 • İş önceliklerinin belirlenmesi,
 • Personele gerekli olan bilgilerin verilmesi ve görevlerin doğru bir şekilde aktarılması,
 • Sürekli iyileştirme bakış açısıyla düzenlemelerin yapılması,
 • Maliyet hesabının yapılması ve finansal durum için katkıların göz önünde bulundurulması,
 • Üst yönetime ilerlemeyi ve mevcut durumu anlatan raporların hazırlanması,
 • Verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması.

Kaynak planlama uzmanı sorumluluklarının en önemlisi ise tüm bu sürecin sıkı takibinin yapılması ve yönetilmesidir. Ayrıca kaynak planlama uzmanı etik değerlere sahip olmalı ve verilerin güvenliğini sağlamalıdır. Birden çok görevin eş zamanlı olarak yapılabilmesi ve yönetiminin sağlanması gerekir.

Kaynak Planlama Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kaynak planlama uzmanı nasıl olunur ve hangi eğitimi almak gerekir sorularının cevabı oldukça merak edilmektedir. Bu sorular şöyle yanıtlanabilir; kaynak planlama uzmanı olmak için adayların, üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun olmaları gerekir. Mezun olunması gereken alan, firmanın faaliyet gösterdiği sektöre göre değişiklik gösterse de genellikle Endüstri, Yazılım, Makine ve Mekatronik Mühendisliği en çok tercih edilen bölümler olarak öne çıkar. Lisans diplomasının yanı sıra kişilerin kendilerini geliştirmeleri de oldukça önemlidir. ERP, MRP, üretim yönetimi ve stok yönetimi konularına hâkim olunmalıdır. 

Kaynak Planlama Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Bilgi teknolojileri ve veri tabanı kullanımında uzman bilgisine sahip olunmalı, süreçlerin ve sistemlerin iyi analiz edilebilmesi konusunda tecrübeli olunmalıdır. Proaktif bakış açısına sahip olunmalı ve gerekli kararları alabilme yeteneğine sahip olunmalıdır. Analiz etme kabiliyeti ile sorun çözebilmeli ve kriz anlarını yönetebilme becerileri kişide bulunmalıdır. Gerektiği takdirde risk alıp almama kararını verebilmek ve inisiyatif alabilmek için tecrübeye sahip olmak çok önemlidir. Kişi maliyet analizleri yapılabilmeli bu sebeple temel finans ve ekonomi bilgisine sahip olmalıdır. Verimliliği artırma amacıyla hareket edilmeli ve işletme faydasına olan aksiyonlar alınabilmelidir. Bunlara ek olarak adayın çalışma ortamına kolay adapte olarak iş arkadaşları ile takım çalışması yapabilmesi gerekir. Gelişmiş iletişim becerilerine ve etkili sunum yapabilme yetkinliğine sahip olunmalıdır. Planlama becerisinin bulunması, doğru iletişim sağlayabilme yeteneği, etkili sunum yapabilme yetkinliği, organizasyon kurabilme, şirket kültürüne uyum sağlayabilme konuları da işe alım şartları arasında bulunmaktadır. Gerekli olan azim istek, özveri ve çalışkanlığın kişide bulunması gerekir. Tüm bunlar sağlandığı takdirde başarılı bir kaynak planlama uzmanı olmak mümkündür.

Kaynak Planlama Uzmanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Kaynak planlama uzmanı işe alım şartları arasında etkin planlama yapabilme, bütçeleme, finansman ve muhasebe bilgisi, ekonomi bilgisi, zaman yönetimi, risklere karşı inisiyatif alabilme, ekip yönetimi gibi yetkinlikler yer alır. Bunlar dışında işe alım şartları genellikle şu şekilde listelenebilir:

 • Üniversitelerin endüstri, makine, yazılım gibi ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
 • İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • MS Office kullanabilmek,
 • Sektöre göre kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Yurt içi ya da yurt dışı seyahat engeli bulunmama,
 • Aktif araç kullanıp ehliyet sahibi olmak,
 • Askerlik görevini tamamlamış olmak.

Kaynak planlama uzmanı maaşları firmadan firmaya, sektörden sektöre değişkenlik gösterir. Çalışanın beceri ve yetenek seviyesi de aldığı maaşı doğrudan etkiler. Mesai saatlerindeki değişiklik, kişinin tecrübesi ve firmanın kendi maaş politikası da çalışan ücretlerindeki farklılığın sebeplerindendir. Kaynak planlama uzmanı iş ilanlarına Kariyer.net üzerinden ulaşabilir, kendinize uygun gördüğünüz ilanlara başvurabilirsiniz.