Kıdemli SAP Uzmanı Nedir?

Kıdemli SAP Uzmanı Nedir?

Kıdemli SAP Uzmanı Ne Demek?

SAP, şirketler tarafından işlerin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi için kullanılan yazılımlardır. Kıdemli SAP Uzmanı ise, çalıştığı kurum veya şirkette herhangi bir iş sürecinin bilgisayar ortamındaki gelişmelerinin takipçisi olan, SAP süreçlerini kontrol altında tutan ve bu sürece destek veren kişidir.

Kıdemli SAP Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şirketlerde projelerde yer alan, proje sürecine destek veren ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten SAP uzmanlarının görevleri arasında şunlar bulunur;

  • Modül sistemi geliştirmek,
  • Şirketin altyapısı ve uygulamaları baz alınarak şirketin ihtiyaç duyduğu süreçleri oluşturmak ve belgelemek,
  • Geliştirilen ürünler için test analizi yapmak,
  • Olası hataları tahmin etmek ve gerektiğinde müdahale etmek,
  • İş süreci için risk belirlemesini yapmak,
  • Fizibilite çalışmasına dahil olmak,
  • Yazılım geliştirme süreçlerinde yer almak,
  • Müşterilerin ihtiyacını belirlemek ve analizler geliştirmek,
  • Gerektiğinde sistem güncellemesi yapmak,
  • ERP sistemlerini sürekli kontrol etmek.

Kıdemli SAP Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

SAP uzmanı olmak için üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olmak gerekir. Şirketlerin yazılım alanlarında çalışmak ve iş süreci takibinde rol almak isteyen kişiler, gerekli lisans programlarından mezun olduktan sonra SAP uzmanı olarak çalışabilir. Belli bir bilgi, birikim ve tecrübe kazandıktan sonra ise Kıdemli SAP Uzmanı unvanını alabilir.

Kıdemli SAP Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kıdemli SAP Uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya İşletme gibi lisans programlarından mezun olunması şarttır. Ayrıca meslekte İngilizce şartı da aranır. Bu lisans eğitimlerini alıp başarıyla mezun olan ve alanda deneyim kazanan kişiler Kıdemli SAP Uzmanı olabilirler. SAP uzmanlığı için başvuru yaptığınız firmada mesleki eğitim de alabilirsiniz.