Kıdemli Veri Analisti Nedir?

Kıdemli Veri Analisti Nedir?

Kıdemli Veri Analisti Ne Demek?

Kıdemli veri analisti, kurumda bulunan birincil ve ikincil kaynakları kullanarak şirketin verimini ya da kârını arttırmaya yönelik verileri toplayarak analiz eden, yorumlayan ve bunların raporlamasını yapmakla sorumlu olan kişilere verilen unvandır. Standart istatistik tekniklerini kullanarak sonuç analizinde bulunur ve elde edilen bulguları yorumlar.

Kıdemli Veri Analisti Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan kıdemli veri analistlerinin genel olarak görevleri şu şekildedir:

  • Kurum içi süreçleri iyileştirmek ve son kullanıcıya yönelik istatistik modeller oluşturmak,
  • Kurumun veri tabanından elde edilen içsel raporlama süreçlerinde gereken verilerle dinamik raporlar tasarlamak,
  • Ekip içi veya ekipler arası süreç ile ilgili teknik aktarımlarda bulunmak,
  • Olabildiğince sade ve aynı zamanda kullanışlı çözüm üretme anlayışıyla çalışmak,
  • Amaç ve hedefler doğrultusunda çözümler üretmek,
  • Önemli detayları daha anlaşılır bir hale getirmek.

Kıdemli Veri Analisti Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerde doğrudan bu alana ilişkin bir bölüm mevcut değildir. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler farklı sektörlerde istihdam edilebildiği gibi, işverenler tarafından genellikle Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik, İşletme, Matematik Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve sektörel deneyimi olan kişiler tercih edilir.

Kıdemli Veri Analisti Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kıdemli veri analistleri, çalıştıkları kuruma stratejik destek veren kişilerdir. Bu nedenle deneyimli olmak bu alanda aranan en önemli şartların başında gelir. Veri analizi, iş ve süreç geliştirme konularında tecrübeli olma şartı aranabilir. İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak ve Tableau Powerbi, R, Cassandra, SQL gibi program kullanım becerilerinin çok iyi düzeyde olması gerekir. Pandas, Bigguery gibi veri tabanlarıyla çalışarak da kendinizi geliştirebilirsiniz.