Kimya Teknikeri Nedir?

Kimya Teknikeri Kimdir?

Kimya teknikeri; kimyager ya da kimya mühendisinin belirlediği kriterler doğrultusunda, laboratuvar ortamında, kimyasal madde kullanarak üretim yapan ya da doğrudan kimyasal madde üreten kişiye verilen mesleki unvandır.

Kimya Teknikeri Ne Yapar? Kimya Teknikerinin Görev Sorumlulukları Neleri Kapsar?

Hazırlanan programa göre ekipmanları yöneten kimya teknikerinin diğer görev sorumlulukları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kimyager ya da kimya mühendisi denetiminde her türlü kimyasal analiz için ön hazırlık yapmak,
 • Numune almak,
 • Numunenin fiziksel kontrollerini yapmak,
 • Laboratuvar uygulamaları için organizasyon yapmak,
 • Yapacağı analizlerde kullanmak adına çözeltiler hazırlamak,
 • Laboratuvarda bulunan tüm araçların bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Laboratuvarda bulunan ürünler için güvenlik önlemleri almak,
 • Laboratuvarların temiz tutulmasını sağlamak,
 • Malzemelerin ve kimyasal maddelerin kurallara uygun depolanmasını sağlamak,
 • Depo kayıtlarını defterde tutmak, kayıt altına almak,
 • Gözlem ve deney sonuçlarını kaydetmek,
 • Deney sonuçlarını çizelgelere aktarmak.

Kimya Teknikeri Nasıl Olunur? Kimya Teknikeri Eğitimi Nedir?

Kimya teknikerliği için üniversite mezunu olmak gerekmektedir. Fakat öncesindeki lise eğitimi de son derece önemlidir. Bu nedenle öncelikle meslek liselerinin Kimya Teknolojisi ya da Kimya Laboratuvarı bölümlerinden mezun olunmalıdır. Üniversite eğitimi ise meslek yüksekokullarında bulunan Kimya ve Kimya Teknolojisi bölümlerinden alınmalıdır.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
2.910 / Aylık
55 kişinin ortalama maaşıdır.