Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Ne Demek?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), yapılan düzenlemeler neticesinde işletme ve kurumlara birtakım yükümlülükler getirerek, alt yapılarında sakladıkları kişisel verilerin bulunduğu sistemlerde güvenlik önlemlerinin alınmasını gerekli kılan kurallar bütünüdür. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü oldukları esaslar düzenlenmiştir. Kişisel verileri koruma uzmanı; verilerin saklanması ve korunması alanında çalışan ve görevlerini gerekli mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olan kişilerdir.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kişisel verileri koruma uzmanları görevlendirildikleri birimin işlerini, ilgili birim yöneticisine bağlı olarak yürütür. Belirlenmiş mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa ederler. Kişisel verileri koruma uzmanı ve uzman yardımcılarının görevleri şunlardır;

  • Bağlı oldukları kurumun politika, strateji ve hedeflerini göz önüne alarak araştırma ve incelemeler yapmak,
  • Alınan kurul kararlarının uygulamalarının takibi, değerlendirilmesi ve buna uygun öneriler geliştirmek,
  • Uluslararası kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılacak olan toplantı ve görüşmelere katılmak,
  • Kişisel verilerin korunması konusunda yeni stratejiler belirlemek,
  • Kurumun hizmet kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  • Kişisel verilerin korunması hususunda ulusal ve uluslararası çalışmaları düzenli takip etmektir.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren sosyal bilimler ya da mühendislik fakültelerinde bulunan bölümlerin herhangi birinden mezun olma sonrasında; uzman yardımcılığına başvuru için kurum tarafından açılan sözlü veya yazılı sınavlara katılmak gereklidir. Kurumun ihtiyaç duyduğu kadroya göre, KPSS'de belirtilen puan türüne göre asgari puan almak ve ÖSYM tarafından kabul gören dil yeterliliği açısından uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak aranan başlıca kriterler arasındadır. Uzman olmak isteyen adaylarda öncelikle;

  • Kurumda uzman yardımcısı olarak en az üç yıl çalışmış olmalı,
  • Hazırladıkları uzmanlık tezinin kabul görmüş olması,
  • Uzmanlık yeterlilik sınavında başarılı olması şartları aranmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kişisel verileri koruma uzmanı olmak için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavlarda başarılı olmak gereklidir. Kurumun tercihine bağlı olmak üzere sadece sözlü olarak tek aşamalı sınav da yapılabilir. Yazılı sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı, TODAİE, üniversiteler veya ÖSYM tarafından yapılır. Yazılı sınav; genel kültür ve genel yetenek konularından oluşur. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan uzmanlık alan bilgisi konularını da kapsar.

Genel kültür ve genel yetenek bölümü sınavın %30'luk kısmını oluşturmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuyla ilgili mevzuat ve uygulamalara hakim olunması sınav başarısı için mühimdir. Sosyal bilimler mezunları; siyasal bilgiler, makro-mikro iktisat, uluslararası ilişkiler gibi hakim oldukları alan derslerinden sınava tabi tutulurlar. Mühendislik fakültesi mezunları ise temel bilgi güvenliği, bilgisayar ağları, veri tabanı yönetimi gibi teknik konularda sınava tabi olur.