İşletme Yönetimi Bölümü

İşletme Yönetimi Bölümü Nedir?

İşletmelerde iş operasyonlarının kontrolünü ve denetimini içeren yönetim organizasyonu faaliyetleri işletme yönetimi nedir sorusunun yanıtı olur. Bu organizasyonel yapı içerisinde yönetim ve liderlik açısından; proje, finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim ve pazarlama alanları yer alır. İşletme Yönetimi Bölümü, bireylerin iş birliklerini sağlama ve onları bir amaca yöneltme iş ve faaliyetlerinin tümünün gerçekleştirilmesi amacıyla öğrenci yetiştirir. Kamu veya özel sektörde bulunan küçük veya büyük işletmelerin finans ve yönetimi açısından donanımlı kişiler yetiştiren bölüm, sektöre yeni girişimciler kazandırmayı da hedefler. Temelde işletme yönetimi bir şirketi daha kazançlı ve yönetim açısından daha güçlü yapmayı amaçlar. Bölümde, işletme yönetimine doğrudan etki eden, kurum ve kuruluşların yönetimsel süreçlerinde aktif rol oynayacak süreçler hakkında akademik bilgi aktarılır. Bu bölümde öğrencilere yönetim becerisi kazandırma ve işletmenin yönetiminin gelişmesine katkı sağlama becerisi öğretilir. İşletme Yönetimi Bölümünde yer alan dersler, firmaların tüm idari ve üretim projelerinde çalışmasına olanak tanıyan hukuki, idari ve mali konuları içerir. İşletme Yönetimini tercih edecek olan adayların, liderlik yeteneğine sahip, ekonomi ve idari yapılanmaya ilgi duyan, sorumluluk sahibi, etkili iletişim becerisi olan, disiplinli ve kişisel gelişime açık bireyler olması gerekir.

İşletme Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İşletme Yönetimi Bölümünün hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans programı bulunur. İşletme Yönetimi taban puanları her yıl farklılık gösterebilir. İşletme Yönetimi 2 yıllık bölümden mezun olan kişiler, mezun olmaları ya da son sınıfta okumaları halinde Dikey Geçiş Sınavı’na girerek eğitim süreçlerini lisansa tamamlayabilir. Bölümün DGS ile geçiş hakkının olduğu programlar arasında; İşletme Bölümü, Ekonomi ve Finans Bölümü, Lojistik Yönetimi Bölümü, Finans ve Bankacılık Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Enformatiği Bölümü yer alır. İşletme Yönetimi yüksek lisans programları arasında da yer alır. Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarını bitiren kişiler, özel sektörde daha yüksek statüde çalışma hakkı kazanabileceği gibi akademik kariyer de elde edebilir. Bununla birlikte İşletme Yönetimi Bölümünü açık öğretim olarak okumak isteyen kişiler için 2 yıllık ön lisans programı bulunmaktadır. Bölümü açık öğretimden bitiren adaylar da DGS’ ye girip örgün lisans programlarında eğitim alma hakkına sahiptir.

İşletme Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

İşletme Yönetimi Bölümünü ön lisans olarak okuyan kişiler 4 dönem, lisans okuyan kişiler ise 8 dönem boyunca farklı derslerden sorumlu tutulur. Bölümün ilk yılında işletme fonksiyonları, ikinci yılında yönetim konularının ağırlık verildiği programda yer alan dersler şu şekilde sıralanır:

 • Hukukun Temel Kavramları
 • İşletme Fonksiyonları
 • Borçlar Hukuku
 • İşletme İlkeleri
 • Genel Muhasebe
 • Pazarlama İlkeleri
 • Ticaret Hukuku
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Uluslararası Ticaret
 • Muhasebe ve Denetim
 • İşletme Enformatiği
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Ekonomi ve Finans
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Örgütsel Davranış
 • Girişim Finansmanı
 • Bankacılık ve Finans

Öğrenciler, bu temel dersler başta olmak üzere, seçmeli derslerden de sorumlu tutulurlar. Bu derslerin tümünü başarıyla veren kişiler, geçiş hakkı olduğu bölümlere DGS'de başarılı olmaları durumunda 3. sınıftan başlayabilir.

İşletme Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İşletme Yönetimi Bölümü mezunu kişiler hem kamuda hem de özel sektörde iş imkanına sahiptir. İşletme Yönetimi ne iş yapar sorusu, tüm kurumlarda; üretimden pazarlamaya, mali işlerden insan kaynaklarına, orta düzey yöneticilikten üst düzey yöneticiliğe dek pek çok rolde çalışarak işletmeye katkı sağlar, şeklinde yanıtlanır. Bölümden mezun olan ve iş hayatına atılan kişiler; tüm endüstri sektörlerinde, denetim şirketlerinde, bankalarda, yatırım ve finans kurumlarında, sigorta şirketlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilir. Endüstri sektörü içerisinde muhasebe, insan kaynakları, satış ve pazarlama departmanlarında çalışarak uzmanlaşabilir, birim içerisinde tecrübe edinerek yönetici olabilir. Bu bölüm mezunları eğitim süresince öğrendikleri dersler ışığında kendi işletmesini açabilir ve pek çok kişiye istihdam sağlayabilir.

İşletme Yönetimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

İşletme Yönetimi iş imkanları açısından, firmaların farklı birimlerinde olabileceği gibi sektörel olarak da pek çok farklı kurumda çalışma fırsatı elde etme olanağına sahiptir. Bu bölümden mezun olanlar finans, alım ve satım, devlet memurluğunun yanı sıra yüksek lisans programını bitirmeleri halinde üniversitede akademisyen olarak görev yapabilir. Lisans mezunu adaylar, SMMM veya YMM olarak da kariyer oluşturabilir. Bunun için mesleğin gerektirdiği sınavlardan yeterli puanı almak, zorunlu stajı tamamlamak gerekir. Hemen hemen her iş kolunda bu bölüm mezunlarına ihtiyaç duyulur. İşletme Yönetimi maaşları ise kişilerin çalıştığı sektöre, pozisyona, dil bilgisine, yeterliliklerine göre farklılık gösterir. Belli bir alanda tecrübe edinen kişiler, ilerleyen dönemlerde kıdeme ve sorumluluklarına göre yüksek maaş kazanabilir. Bu alandan mezun olanlar iş arama sürecinde Kariyer.net üzerinden iş ilanlarına ulaşabilir. Bu sayfada yer alan işletme müdürü iş ilanları , işletme şefi iş ilanları gibi seçenekleri değerlendirebilirler.

İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Adıyaman Üniversitesi
İşletme Yönetimi 5 30 236,71266 1,851,891
2
Adıyaman Üniversitesi
İşletme Yönetimi 5 30 251,63722 1,586,510
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi
İşletme Yönetimi 5 40 248,99936 1,631,757
4
Afyon Kocatepe Üniversitesi
İşletme Yönetimi 5 20 233,2948 1,915,741
5
Akdeniz Üniversitesi
İşletme Yönetimi 5 35 250,68395 1,602,790

İşletme Yönetimi Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

İşletme Yönetimi Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

İşletme Yönetimi Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Bankacılık
 • 2 Mali Müşavirlik - Muhasebe
 • 3 Gıda
 • 4 Otomotiv
 • 5 İnşaat

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Muhasebe
 • 2 Satış
 • 3 Finans
 • 4 Üretim / İmalat
 • 5 Hizmet