Kullanıcı Deneyimi Uzmanı

Kullanıcı Deneyimi Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Kimdir?

Kullanıcı deneyimi uzmanı, görev aldığı projelerde yeni ürün ve hizmetlere yönelik müşteri deneyimleri oluşturmak veya geliştirmek için çeşitli analiz, gözlem ve testler yürütmekle sorumludur.

Kullanıcı Deneyimi Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Kullanıcı gereksinimlerini ile hedeflerini tanımlamak,
 • Tasarım problemlerini tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak,
 • Belirli tasarım projeleri için kullanıcı gereksinimlerini ortaya çıkarmak ve belgelemek,
 • İş hedefleriyle uyumlu davranışsal, sezgisel ve veri analizine dayalı deneyim veya tasarım önerileri ile A / B test fikirleri oluşturmak,
 • Tasarımların verimliliği ve etkinliğini değerlendirmek için yinelemeli kullanılabilirlik testleri uygulamak,
 • Araştırma, veri analizi, anket ve A / B test sonuçlarından elde edilen verileri analiz etmek,
 • Çeşitli araçları kullanarak etkileşimleri örneklemek için wireframing ve prototip üretmek,
 • Müşteri odaklı ürün, hizmet veya uygulamalar arasında fonksiyonel ve görsel tutarlılık sağlamak,
 • Yapılan iyileştirme ve değişikliklerin kullanıcıya nasıl yansıdığını izlemek ve değerlendirmek,
 • Kullanıcı deneyimi (UX) yöntem ve süreçleri hakkında ilgili personele eğitim vermek,
 • Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip etmek,
 • Yapılan araştırma, analiz ve faaliyetler ile ilgili düzenli raporlar oluşturup yönetime iletmek

Nasıl Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Olunur?

Kullanıcı deneyimi uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Endüstri Mühendisliği, Görsel İletişim ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Kullanıcı Deneyimi Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Analitik ve yaratıcı düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Planlama ve analiz yapma becerisi sergilemek,
 • İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Kullanıcı deneyimi (UX) prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak
Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Tasarım / Grafik %11,7
 • AR-GE %11,2
 • Bilgi İşlem %7,3
 • İş Geliştirme %3,4
 • Pazarlama %2,8
 • Finans %2,8
 • Müşteri İlişkileri %2,2
 • Turizm %1,7
 • İnsan Kaynakları %1,7
 • Hizmet %1,7
Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Bilişim %36,9
 • Finans - Ekonomi %9,5
 • Danışmanlık %6,1
 • Ticaret %6,1
 • Medya %5,6
 • Telekomünikasyon %4,5
 • Hizmet %4,5
 • Turizm %3,4
 • Eğitim %2,8
 • Reklam ve Tanıtım %2,2
Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %50,9
 • Kadın %49,2
Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %55,3
 • Yüksek lisans %29,1
 • Lise %5
 • Ön Lisans %3,9
 • Doktora %3,4
 • Diğer %2,8
 • İlköğretim %0,6
Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %9,5
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %8,9
 • Anadolu Üniversitesi %5
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %3,4
 • İstanbul Aydın Üniversitesi %3,4
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %2,8
 • Boğaziçi Üniversitesi %2,8
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2,8
 • Çukurova Üniversitesi %2,2
 • Yeditepe Üniversitesi %2,2
Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı %13,4
 • Endüstriyel Tasarım %5
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %4,5
 • Grafik Tasarımı %4,5
 • İşletme %2,2
 • İletişim Tasarımı %2,2
 • Bilgisayar Mühendisliği %2,2
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. %2,2
 • Şehir Planlama %1,7
 • Görsel İletişim Tasarımı %1,7
Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Adobe Illustrator %20,7
 • Adobe Photoshop %14
 • InDesign %10,6
 • Personel Maliyet %9,5
 • Photoshop %7,8
 • UX Tasarım %7,3
 • Adobe After Effects %7,3
 • HTML %7,3
 • Kürek Sporu 1. Ve 2. Lik Dereceleri %6,7
 • Adobe Flash %5,6