Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Nedir?

Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Ne Demek?

Kullanıcı deneyimi uzmanı, görev aldığı projelerde yeni ürün ve hizmetlere yönelik müşteri deneyimleri oluşturmak veya geliştirmek için çeşitli analiz, gözlem ve testler yürütmekle sorumludur.

Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Kullanıcı gereksinimlerini ile hedeflerini tanımlamak,
 • Tasarım problemlerini tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak,
 • Belirli tasarım projeleri için kullanıcı gereksinimlerini ortaya çıkarmak ve belgelemek,
 • İş hedefleriyle uyumlu davranışsal, sezgisel ve veri analizine dayalı deneyim veya tasarım önerileri ile A / B test fikirleri oluşturmak,
 • Tasarımların verimliliği ve etkinliğini değerlendirmek için yinelemeli kullanılabilirlik testleri uygulamak,
 • Araştırma, veri analizi, anket ve A / B test sonuçlarından elde edilen verileri analiz etmek,
 • Çeşitli araçları kullanarak etkileşimleri örneklemek için wireframing ve prototip üretmek,
 • Müşteri odaklı ürün, hizmet veya uygulamalar arasında fonksiyonel ve görsel tutarlılık sağlamak,
 • Yapılan iyileştirme ve değişikliklerin kullanıcıya nasıl yansıdığını izlemek ve değerlendirmek,
 • Kullanıcı deneyimi (UX) yöntem ve süreçleri hakkında ilgili personele eğitim vermek,
 • Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip etmek,
 • Yapılan araştırma, analiz ve faaliyetler ile ilgili düzenli raporlar oluşturup yönetime iletmek

Nasıl Kullanıcı Deneyimi Uzmanı Olunur?

Kullanıcı deneyimi uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Endüstri Mühendisliği, Görsel İletişim ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Kullanıcı Deneyimi Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Analitik ve yaratıcı düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Planlama ve analiz yapma becerisi sergilemek,
 • İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Kullanıcı deneyimi (UX) prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
26.670 / Aylık
17 kişinin ortalama maaşıdır.