Laboratuvar Elemanı Nedir?

Laboratuvar Elemanı Kimdir?

Laboratuvar elemanı, laboratuvarlarda gerçekleştirilen tıbbi ve kimyasal analiz işlemlerini ve ilgili yönetim birimi tarafından kendisine atanan görevleri gerçekleştirmekle sorumludur.

Laboratuvar Elemanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • İdrar ve kan gibi vücut sıvıları örneklerini almak,
 • Numunelerin girdi ve kalite kontrollerini yapmak,
 • Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol etmek,
 • Kan örneklerinin asepsi ilkelerine uygun olarak toplandığından ve işlendiğinden emin olmak,
 • Tekstil sektöründe; ter haslığı, su haslığı, tükürük haslığı, PH gibi fiziksel ve kimyasal testleri yürütmek,
 • Aşı ve serumların hazırlanması için gerekli kimyasal kombinasyonu belirlemek üzere yürütülen testlerde rol almak,
 • Analiz yapmak için mikroskop, dansitometre ve spektrometre gibi özel elektrikli ve mekanik cihazlardan yararlanmak,
 • Yapılan tüm test ve analizlerin raporlamasını yapmak,
 • Doktor veya diğer sağlık personeline sunmak üzere test sonuçlarını hazırlamak ve iletmek,
 • Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,
 • Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını sterilize etmek,
 • Laboratuvarda ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin siparişlerini koordine etmek,
 • İhtiyaç duyulduğunda diğer laboratuvar personeline yardımcı olmak,
 • Hasta bilgilerinin korunmasını sağlamak,
 • Cihazların ve laboratuvarda yürütülen tüm faaliyetlerin, mevcut kalite, prosedür ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
 • Uygun olmayan ürün tespit edildiğinde durumu laboratuvar mühendisine bildirmek.

Nasıl Laboratuvar Elemanı Olunur?

Laboratuvar elemanı olmak için teknik lise veya meslek yüksekokullarının Kimya Teknolojisi, Gıda Teknikerliği ve ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.

Laboratuvar Elemanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Gelişmiş gözlem becerisine sahip olmak ve detaylara dikkat etmek,
 • Etkin iletişim becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve takım çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
2.660 / Aylık
43 kişinin ortalama maaşıdır.