Laboratuvar Teknikeri Nedir?

Laboratuvar Teknikeri Ne Demek?

Başta hastaneler olmak üzere, sağlık kuruluşları ya da fabrikalarda doktorların ya da mühendislerin gerekli gördüğü analizleri yapmakla yükümlü olan laboratuvar teknisyenleri; klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntemlerin ve cihazların işleyişinden, tahlillerin yapılmasından sorumlu teknik elemanlardır. Klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik laboratuvarlarında çeşitli analizler yaparlar.

Laboratuvar Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Laboratuvar teknikerlerinin özel sorumlulukları vardır. Çalışma ortamları kimyevi madde barındırdığından yüksek konsantrasyona sahip olması gereken laboratuvar teknikerlerinin görev kapsamı şu şekildedir:

 • Laboratuvardaki test cihaz ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerinden sorumlu olmak,
 • Deneyler, analizler ve testler için kullanılacak numuneleri hazırlamak,
 • Tahlil işlemi yapılacak katı ya da sıvı örneklerin test edilebilmesi için gerekli fiziksel şartları hazırlamak,
 • İstenilen deney, test ve analizleri gerçekleştirmek,
 • Deney, test ve analiz bulgularını rapor etmek,
 • Elde edilen bulguları yazılı ya da dijital ortamda kayıt altına almak,
 • Laboratuvar araç ve gereçlerinin temizliğinden ve bakımından sorumlu olmak,
 • Uzmanların ve doktorların araştırmalarına yardımcı olmak.

Laboratuvar Teknikeri Olmak İçin Gerekenler

Sağlık meslek liselerinde yer alan laboratuvar bölümü mezunları, üniversitelere bağlı sağlık meslek yüksekokullarında tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümünü tercih ederek, laboratuvar teknikeri olarak çalışmaya başlayabilirler. Laboratuvar teknikeri olmak için herhangi bir sertifika programı yoktur. Teorik derslerin bir kısmı uygulamalı olarak yüksekokul ya da bağlı bulunulan tıp fakültelerinde alınır. Sağlık meslek yüksekokullarında olan bölüm 2 yıllık ön lisans eğitiminden oluşur.

Laboratuvar Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Laboratuvar teknikeri olmak için;

 • Anatomi, fizyoloji gibi temel tıp konuları;
 • Biyokimya;
 • Patoloji;
 • Genetik;
 • Hematoloji;
 • Endokrin gibi konularda eğitimler alınması gerekir.

Tıbbi etik kapsamında hasta haklarına saygılı kişilerin yetiştirilmesi esas alınmıştır. Programdan mezun olan öğrenciler; dikey geçiş sınavlarında biyoloji, hemşirelik ve sağlık hizmetleri gibi bölümlere yönelerek, eğitimlerini lisans mezunu olarak tamamlayabilirler.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
12.350 / Aylık
482 kişinin ortalama maaşıdır.