Lojistik Mühendisi Nedir?

Lojistik Mühendisi Nedir?

Nasıl Lojistik Mühendisi Olunur?

Lojistik mühendisi olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Lojistik Mühendisinde Olması Gereken Özellikler

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar benimsemek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği sergilemek,
 • Etkin iletişim becerisi sergilemek.

Lojistik Mühendisi Ne Demek?

Lojistik mühendisi; lojistik prosedürlere dahil olan malları dağıtmak için kullanılan teknoloji ve yöntemleri değerlendirmek veya üretmekten sorumludur. Lojistik hizmetlerinin yetkinliğini artırmak için çeşitli görevlerde rol alır.

Lojistik Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sevkiyat optimizasyonu, süreç ve yöntem analizi, maliyet yönetimi, kapasite geliştirme, yönlendirme veya bilgi yönetimi gibi çeşitli projeler için operasyonel çözümleri tasarlamaktan sorumlu olan lojistik mühendisinin sorumlulukları şunlardır;

 • Lojistik analist personelinin çalışmalarını yönlendirmek,
 • Maliyet tahminleri veya modellerini geliştirmek ve sürdürmek,
 • Üretim tesisleri için lojistik stratejiler veya kavramsal tasarımlar hazırlamak,
 • Çevresel etkileri veya maliyetleri en aza indirgeyen kapsamlı tedarik zincirleri tasarlamak,
 • Depolama, dağıtım veya nakliye gibi lojistik faaliyetler için çevresel denetimler gerçekleştirmek,
 • Dağıtım veya nakliye fonksiyonları için lojistik tesis veya kapasite planlama analizleri yapmak,
 • Mevcut veya gelecekteki lojistik süreçlerin etkinliğini değerlendirmek,
 • Ekipman, araç, tesis yerleşimi veya malzeme taşıma sistemleri için spesifikasyonlar geliştirmek,
 • İşletim süreçlerini kolaylaştırmak için iş kuralları veya standart işletim prosedürlerini tanımlamak ve geliştirmek,
 • Tesis ayrıntıları, personel ihtiyaçları, güvenlik veya bakım planları gibi lojistik destek gereksinimlerini belirlemek,
 • Operasyonel süreç iyileştirme veya tesis tasarımı için lojistik modelleme tekniklerini uygulamak,
 • Lojistik ölçütler, iç analiz araçları veya temel performans göstergelerini geliştirmek.