Mali Analist Nedir?

Mali Analist Ne Demek?

Mali analist; hizmet verdiği kurumun bilanço, nakit akım, kâr ve zarar ve gibi çeşitli finansal tablolarını analiz eder. Şirketin muhasebe kayıtlarını inceler ve yıllık bütçe çalışmalarında rol alır.

Mali Analist Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Şirketin sermaye harcamaları ve varlık amortismanını değerlendirmek,
 • Finansal performans trendlerini ile finansal riskleri tanımlamak,
 • Yatırım kararlarını vermede kullanılacak iş, endüstriyel ve ekonomik koşulların tahminlerini üretmek için finansal bilgileri analiz etmek,
 • Ekonomik ve ticari eğilimler gibi yatırım programlarını etkileyen verileri yorumlamak,
 • Finansal analizlere dayalı yatırım için eylem planlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Finansal bilgi ve tahminleri gözden geçirmek ve gerektiğinde finans ekibinin diğer üyeleri ile koordinasyon sağlamak,
 • Finansal tahminler ve modeller oluşturmak,
 • Trendlere dayalı iyileştirme önerileri sunmak,
 • Otomatik muhasebe uygulamaları geliştirerek verimliliği artırmak,
 • Finansal verilerde herhangi bir tutarsızlık veya uyumsuzluk tespit edildiğinde yönetime bildirmek,
 • Genel ekonomik eğilimler, bireysel şirketler ve tüm endüstriler hakkında sunum ve raporlar hazırlamak,
 • Gelecek dönem bütçelerinin hazırlanmasında aktif rol oynamak,
 • Şirketin finansal bilgilerini gizli tutarak işlemleri koruma altına almak,
 • Endüstri teknolojisi, iş dünyası, finans ve iktisat teorisi alanlarındaki gelişmeleri yakından takip etmek.

Nasıl Mali Analist Olunur?

Mali analist olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, Ekonomi ve İktisat bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Mali Analistte Olması Gereken Özellikler

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Hizmet verdiği şirketin iç işleyişine hakim olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Karmaşık verileri anlama ve analiz etme yeteneği göstermek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
14.710 / Aylık
28 kişinin ortalama maaşıdır.