Marka Müdür Yardımcısı Nedir?

Marka Müdür Yardımcısı Ne Demek?

Marka müdür yardımcısı nedir sorusuna kısaca, marka müdürüne yönetim işlerinde destek sağlayan çalışandır cevabı verilebilir. Marka müdür yardımcısı görev tanımı, şirketin yer aldığı sektöre göre değişiklik gösterir. Bir sektör için gerekli olan bir görev diğeri için gerekli olmayabilir. Bu alanda görev alan kişiler, yalnızca çalıştıkları markayı değil rekabet halinde olunan diğer markaları da takip eder. Marka müdür yardımcısı adayı, satın alma ve reklamcılıktaki mevcut eğilimleri de takip eder. Ayrıca markanın kârını artırabilmek için yapılabilecek çalışmalar hakkında araştırmalar yapar. Çalışanlardan alınabilecek en yüksek performans için yapılması gerekenleri marka müdürü veya üst yöneticiler ile belirler. Bu kararlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

Marka Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Marka müdür yardımcısı ne iş yapar sorusuna, genel olarak marka yönetimindeki idari görevlerde marka müdürüne yardımcı olur cevabı verilebilir. Marka bilinirliği ve kârlılığı için gerekli bütün çalışmalarda yer alır. Marka müdür yardımcısı görevleri çok çeşitlidir. Marka konumlandırma için stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur. Tüketici ve ticari tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunur. Tüketici ihtiyaçları ve eğilimlerini belirlemek için pazarlama araştırması ekibiyle birlikte çalışmalar yürütür. Yeni iş fikirlerini geliştirmek için Ar-Ge ekibiyle çalışır. Marka oluşturmayla ilgili tüm faaliyetlerde marka müdürüne yardımcı olur. Pazara yeni ürün tanıtılacaksa reklam işlerini düzenler. Şirket kârını artırmak için yıllık iş planını geliştirir. Gelir hedefleri için iş planlarını yürütür. Diğer birimlerle ortak çalışmalar yapar ve marka gelişimi için öneriler sunar. Rakip marka çalışmalarını takip eder ve pazar trendlerini analiz eder. Çalışanların performanslarını değerlendirir ve yapıcı eleştiriler yaparak performanslarını artırmaya çalışır. Marka müdür yardımcısı sorumlulukları arasında bütçe gelir ve giderlerini izlemek de yer alabilir. Markanın satış performansı ve ürünler hakkında gerekli raporları hazırlar. Gerektiği zaman raporları üst yetkililere göstermek için sunumlar hazırlar. Maliyetleri düşürmek için çalışmalar yürütür. Pazarlama kampanyalarının geliştirilmesi ve optimize edilmesinde yardımcı olur. Pazarda öne çıkan kampanyalar için yaratıcı fikirler üretir ve projelerin analizlerini gerçekleştirir.

Marka Müdür Yardımcısı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Marka müdür yardımcısı nasıl olunur sorusuna, öncelikle ilgili yükseköğretim eğitimini almak gerekir cevabı verilebilir. Üniversitelerin 4 yıllık; İşletme, Pazarlama, Reklamcılık ve Ekonomi gibi bölümleri bu alanda öne çıkan bölümlerin başında gelir. Ancak farklı alanlardan mezun olan kişiler de Marka Yöneticiliği gibi bölümlerde yüksek lisans yaparak marka sektörüne adım atabilir. Üniversite eğitiminin yanı sıra çeşitli kurs ve eğitimlere katılarak kendini geliştiren kişiler de bu pozisyonda çalışabilir.  

Marka Müdür Yardımcısı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Marka müdür yardımcısı olabilmek için gerekli şartların başında eğitim ve deneyim gelir. Genellikle satış ve işletmeyle ilgili temel eğitim için bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Farklı alanlarda mezun olan adaylar da yüksek lisans veya kurs gibi eğitimlerle kendini bu alanda geliştirebilir. Deneyim de önemli şartlardan biridir. Üst bir pozisyon olduğu için öncelikle sektörde marka sorumlusu gibi pozisyonlarda belli bir süre boyunca çalışmak önemlidir. Daha sonra bu pozisyonda görev alınabilir. Başarılı bir marka müdür yardımcısı olabilmek için eğitim ve deneyimin yanı sıra bazı beceri ve yeteneklere sahip olmak gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Ürün fiyatlandırma, paketleme, dağıtım ve konumlandırma konularında uzman seviyede bilgi sahibi olmalıdır.
 • Piyasadaki pazarlama eğilimlerini ve rakip firmalardaki değişiklikleri takip etmelidir.
 • İşine yönelik yenilikleri takip etmeli ve bunları kendi işine uygulayabilmelidir.
 • Araştırma yapmalı ve araştırma sonucu elde edilen verileri analiz edebilmelidir.
 • İyi derecede organizasyon becerilerine sahip olmalıdır.
 • Sonuç odaklı çalışabilmeli ve aynı anda birden fazla görevi yerine getirebilmelidir.
 • Sorumluluğu altında olan kişilere karşı iyi liderlik edebilmelidir.
 • Sorunlara karşı yaratıcı ve hızlı çözümler üretebilmelidir.
 • Sözlü ve yazılı alanda iyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
 • Görev bilincine sahip olmalıdır.
 • MS Office gibi programları iyi seviyede kullanabilmelidir.

Marka Müdür Yardımcısı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Marka müdür yardımcısı kişiler, markaların idari birimlerinde çalışabilir. Pazarlama departmanında da görev alabilir. Marka müdür yardımcısı işe alım şartlarının başında eğitim ve deneyim gelir. Öncelikle alana yönelik teorik bilgilere sahip olmak için lisans, lisansüstü eğitim almış olmak veya özel eğitimlere katılmış olmak gerekir. Üst düzey bir pozisyon olduğu için alanla ilgili daha öncesinde marka sorumlusu gibi pozisyonlarda deneyime sahip olmak da önemlidir. Deneyim süresi, şirketin ihtiyaç ve isteği doğrultusunda değişiklik gösterir. Marka müdür yardımcısı işe alım süreci genellikle mülakat ile gerçekleştirilir. Bu aşamada kişi, aldığı eğitimleri ve deneyimleri detaylıca karşı tarafa aktarmalıdır. Aday, şirket tarafından ilanda belirtilen beceri ve yetenekleri ön plana çıkarmalıdır. Ek olarak katılım gösterilen seminer ve konferans varsa bunlar da belirtilmelidir. Bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler Kariyer.net sitesinde yer alan marka müdür yardımcısı iş ilanları fırsatlarına göz atabilir. Burada yer alan çeşitli ilanları inceledikten sonra kişi kendisine uygun bulduğu seçeneklere kolayca başvuru yapabilir. Marka müdür yardımcısı maaşı, görev tanımı, deneyim süresi, alınan eğitimler gibi kriterlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Zamanla deneyim kazanıldıkça marka müdürü veya kıdemli marka müdürü gibi pozisyonlara terfi edilebilir. Yıllar içerisinde kazanılan deneyim ve terfiler sayesinde elde edilen gelir de artar.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
10.200 / Aylık
29 kişinin ortalama maaşıdır.