Marka ve Patent Vekili Nedir?

Marka ve Patent Vekili Ne Demek?

Marka ve patent vekilleri; şahıs ve firmaları, sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde temsil yetkisine sahip uzman kişilerdir. Temsil yetkisi dışında danışmanlık verme, girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütüme yetkisine sahiptirler. Sınai mülkiyet hakları kapsamında yer alan; marka, patent, tasarımlar, faydalı model, coğrafi işaretler, know-how, entegre devre topografyaları, bitki ıslahçı hakları, alan adlarını konularında danışmanlık vermek ve başvuru sahipleri adına işlemleri yapmak, marka ve patent vekili ne yapar sorusunun cevabıdır. Marka ve patent vekili olarak adlandırılsa da aslında marka vekilliği ve patent vekilliği birbirinde farklı mesleklerdir. Marka vekilleri, hukuk alanında yetkinliğe sahiptirler. Patent vekili; patent, faydalı model, know-how, entegre devre topoğrafyaları, bitki ıslahçı hakları konularında uzmandır. Hukuk dışında teknik alanlarda da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Tasarım konularında temsil yetkisi hem marka hem patent vekillerinin ortak çalışma alanıdır. Marka ve patent vekili olmak için sicile kayıtlı olmak zorunludur. Fikri ve Sınai Haklar Sistemi’nin gelişmesi ve uygulanabilmesi için marka ve patent vekilliği mesleği büyük önem taşımaktadır.

Marka ve Patent Vekili Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Marka ve patent vekili ne iş yapar sorusunu tam olarak anlayabilmek için görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Marka ve patent ön araştırmalarını gerçekleştirmek.
 • Oluşabilecek sınai hakları ortaya çıkarmak.
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve diğer tüm işlemleri takip etmek.
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili metinlerini hazırlamak.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu ile yazışmaları gerçekleştirmek.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunulması gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz ve zamanında hazırlanması için müvekkilleri yönlendirmek.
 • Yurt dışı tescil süreçlerini takip etmek, resmi yazışmaları yapmak.
 • Ar-Ge, Ür-Ge merkezinin denetimini yapmak.
 • Yurt dışı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporları incelemek.
 • Sektörle ilgili rakipleri izlemek.

Marka ve patent vekillerinin yetkileri sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde müvekkilleri adına işlem yapmakla sınırlıdır. Başvuru sahiplerinin haklarının korunmasından ve işlemlerin yürütülmesinden sorumludurlar. Marka ve patent vekilleri meslek kuralları Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Marka ve Patent Vekili Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Marka ve patent vekili olma şartları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen vekillik sınavını kazanmak ve Türk Patent ve Marka Kurum siciline kayıt olmaktır. Marka ve patent vekillik sınavına başvuran adaylarda lisans mezunu olma şartı aranır. Mezun olunan bölüm ayrımı bulunmaz. Marka vekilliği ve patent vekilliği için 2 yılda bir ayrı ayrı sınavlar düzenlenir. Adaylar aynı anda her iki sınava katılma hakkına sahiptir. Marka vekillik sınavı ve patent vekillik sınavı genel yeterlilik sınavı ve mesleki yeterlilik sınavı olarak iki aşamadan oluşur. Mesleki Yeterlilik sınavına girebilmek için genel yeterlik sınavından 70 puan almak gerekmektedir. Genel yeterlik sınavı; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Ticari İşletme Hukukunun ilgili bölümlerinden oluşur. Mesleki yeterlilik sınavından en az 70 puan alanlar başarılı olarak kabul edilir.

Marka ve Patent Vekili Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Marka ve patent vekili nasıl olunur sorusuna net bir cevap vermek için öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan başvuru koşullarının incelenmesi gerekir. Kısaca bahsetmek gerekirse; TC vatandaşı olmak, fiil ehliyetine sahip olmak, lisans mezunu olmak, Türkiye’de yaşamak gibi şartlar zorunludur. Marka ve patent vekilliği için hukuk bilgisi temel olmakla beraber patent vekilliğinde teknik bilgilere sahip olma koşulu da bulunur. Adayların yasa, yönetmelik konularına yatkın, raporlama becerilerine sahip ve yazışma diline hâkim olmaları da önemli kriterler arasındadır. Uluslararası tescil işlemlerin yürütülebilmesi için iyi derecede İngilizce bilgisi de gereklidir. Ayrıca mesleki başarıları için adayların dikkatli, araştırmacı, çözüm odaklı, zaman yönetimi becerisine sahip olmaları büyük önem taşır.

Marka ve Patent Vekili İşe Alım Şartları Nelerdir?

Marka ve patent tescil işlemleri teknik ve hukuki bilgi gerektiren oldukça kapsamlı aşamalar içerir. Marka ve patent vekili tescil işlemlerinin sorunsuz ve hızlı ilerlemesini sağlar. Marka ve patent vekilleri bir şirkette çalışabilecekleri gibi kendi şirketlerini de kurabilirler. Şirket sahibi marka ve patent vekillerinin kazançları, müşteri sayısına göre değişiklik gösterir. Başka bir şirkette çalışmaları halinde marka ve patent vekili maaşları da her şirket için farklıdır. Marka ve patent vekilleri için işverenlerin talep ettiği nitelikler genel olarak aşağıdaki gibidir.

 • Lisans mezunu olmak,
 • Marka ve patent vekilliği sınavında başarılı olmak ve vekil sicil kaydı bulunmak,
 • Tercihen Avrupa patent vekilliği sınavlarında başarılı olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • İyi düzeyde İngilizce bilmek,
 • Sektörde en az 5 yıl deneyimli olmak,
 • Microsoft Office programlarına hâkim olmak,

Farklı sektörlere ait şirketlerin marka ve patent vekili iş ilanları seçeneklerini Kariyer.net üzerinden inceleyebilirsiniz. Kariyer.net'in şehir filtreleme özelliğini kullanarak bulunduğunuz ya da çalışmak istediğiniz şehirdeki iş ilanlarını listeleyebilirsiniz. Örneğin; Ankara'da çalışmak istiyorsanız, Ankara marka ve patent vekili iş ilanları seçeneklerine göz atabilirsiniz.