Mikrobiyoloji Analisti Nedir?

Mikrobiyoloji Analisti Nedir?

Mikrobiyoloji Analisti Ne Demek?

Bakteri, organizma ya da mantar gibi mikroskobik canlıların büyüme sürecini, yapısını ve gelişimini inceleyen kişiye mikrobiyoloji analisti denir. Mikrobiyoloji analisti, organizmalar ve hastalık arasındaki ilişkiyi veya antibiyotiklerin mikroorganizmalar üzerindeki etkilerini analiz eder. Mikrobiyoloji analisti, göz ile görülemeyecek organizmaların ortaya çıkış anından yok oluş dönemine kadar geçen süredeki değişimini gözlemler. Ayrıca biyolojik teknoloji uzmanlarının ve teknisyenlerin çalışmalarını da denetler.

Mikrobiyoloji Analisti Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mikrobiyoloji analistinin sterilizasyon, gıda ve ilaç tedarik etme veya mikrobiyal kontaminasyon tespiti için yeni ürünler geliştirmek gibi önemli görevleri bulunur. Analistin diğer görevleri arasında şunlar yer alır:

  • Nem, havalandırma, sıcaklık ve beslenmeyi kontrol ederek ortamlarda gelişen bakteri ya da diğer mikroorganizma kültürlerini korumak,
  • İnsan, bitki ve hayvan sağlığı ile ilişkilerini anlamak için bakteri ve diğer mikroorganizmaların büyüme, gelişme ve yapısal özelliklerini incelemek,
  • İnsan, hayvan ve bitki dokularının, hücrelerinin, patojenlerinin ve toksinlerinin yapı ve fonksiyonlarını analiz etmek,
  • Araştırma sonuçlarına göre teknik rapor ve öneriler sunmak,
  • Mikroorganizmaların canlı dokularında ve ölü organik maddeler üzerinde diğer mikroorganizmaların etkisini gözlemlemek ve sonuçları raporlamak.

Mikrobiyoloji Analisti Olmak İçin Gerekenler

Mikrobiyoloji uzmanı olmak isteyen kişilerin tıp, veterinerlik, kimya, biyokimya ve eczacılık bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Belirtilen bölümlerden birinden mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık sınavında başarılı olmaları ve mikrobiyoloji alanında özel ihtisas yapmaları şarttır.

Mikrobiyoloji Analisti Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Mikrobiyoloji analisti olmak isteyenler farklı bölümlerden mezun olabildikleri için lisans eğitimlerinde de farklı dersler görebilirler. Fakat mikrobiyoloji alanını seçtikten sonra genel anlamda; mikrobiyolojinin temel esasları, insan biyolojisi, fizyopatoloji, anatomi, biyokimya, sistemler, patoloji, klinik bilimleri, farmakoloji ve klinik eğitimi gibi derslerle karşılaşılır.