Mübaşir Nedir?

Mübaşir Kimdir?

Mübaşir; mahkemelerde duruşmaya girecek davalı/davacı kişilere ve tanıklara çağrıda bulunan, hakimin emir ve beyanlarını bildiren, gerekli evrak ve dokümanların takibini yapan kişilerdir. Mübaşirler "Çağrıcı" olarak da adlandırılır.

Mübaşirler, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev alan, duruşmanın disiplininden sorumlu kişilerdir. Duruşma boyunca hakime yardımcı olurlar ve genel anlamda duruşma işleyişinin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

Mübaşirin Görevleri Nedir?

Mübaşirler; duruşma esnasında gelen tarafları ve tanıkları duruşma salonuna davet eder, oturacakları yerleri gösterir ve tarafların verdiği evrak ile dokümanları hakime iletir. Duruşmanın iç disiplinini, hakimin emirleri doğrultusunda düzenleyen mübaşirin diğer görevleri şu şekildedir:

  • Duruşmada konuşacak kişinin, beyanlarını ayakta vermesini sağlamak ve hakim karar aşamasına gelindiğini beyan ettiğinde salondaki herkesi ayağa kalkmaları için uyarmak,
  • Ertelenen duruşma olması halinde, taraflara ertelenen tarihi bildiren belgeyi hazırlamak,
  • Mevzuatta bulunan uygun resmi kıyafeti giymek,
  • Kapalı duruşma yapılması halinde salonu boşaltmak ve duruşmanın gizliliğini belirten yazıyı duruşma salonunun kapısına asmak,
  • Günlük duruşma listesini görünebilir bir yere asmak,
  • Yazı işleri müdürünün denetimi altında kalem işlerinde çalışmak,
  • Arşivdeki dosyaların düzenini sağlamak ve arşivdeki dosyalara ilişkin giriş çıkış işlemlerini kontrol altında tutmak,
  • Daire başkanı veya yazı işleri müdürünün atadığı görevleri yerine getirmek,
  • Evrak tarama işleminin tamamlanmasının ardından, evrakı ilgili dosyaya yerleştirmek,
  • Posta ve zimmet işlerini yürütmek.

Kimler Mübaşir Olabilir?

Mübaşirlerin atamaları Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Adli Yargı Komisyonları tarafından yapılır. Mübaşir olmak için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranır. Mübaşirler; lise, ön lisans ve lisans mezunu olarak KPSS'den en az 70 puan almaları halinde Adalet Bakanlığı tarafından sözlü mülakata tabi tutulurlar.

Mübaşir Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Mübaşir olmak için herhangi bir kurs ve sertifika programı yoktur. Mübaşir olmak isteyen kişiler, KPSS ve sonrasında tabi tutulacakları sözlü sınavlar için Genel Hukuk, Matematik, Türkçe, Mantık, Coğrafya, Tarih, Kalem Mevzuatı derslerinde başarılı olmalıdır.

Mübaşir İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
4.530 / Aylık
5 kişinin ortalama maaşıdır.
SONRAKİ KONU
Mübaşir Mülakatları