Muhasebe Görevlisi Nedir?

Muhasebe Görevlisi Nedir?

Muhasebe Görevlisi Ne Demek?

Muhasebe, her işletmede olması gereken bir departmandır. Muhasebe departmanı kamu ve özel sektör ayrımı olmadan bütün işletmelerin finansal konularını yönetir. Muhasebe görevlisi nedir sorusu şöyle cevaplanabilir; şirketlerin politika ve ihtiyaçlarına göre muhasebe departmanının işlemlerini gerçekleştiren görevlidir. Muhasebe görevlisi, çalıştığı kurumun her türlü parasal işlemlerinden sorumludur. Finansal bütün işlemleri kaydeder. Kurumdaki çalışanların maaş işlemleri de muhasebe görevlisinin sorumluluğundadır. Şirketle ilgili bütün ödemelerin takibini yaparak yıllık bilançoları hazırlar.

Muhasebe Görevlisi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Muhasebe görevlisi ne iş yapar sorusunun yanıtı kurumdan kuruma değişebilir. Temel olarak işi; çalıştığı firmanın parasal süreçlerini yürütmektir. Muhasebe görevlisi görevleri arasında yıllık gelir gider takibi hazırlamak, şirketin vergi ve SGK ödemeleri başta olmak üzere her türlü ödeme takibini yapmak yer almaktadır. Çalışanlarla ilgili olarak mali hesaplamalar da muhasebe görevlisi sorumlulukları arasındadır. Çalışanların, fazla mesaiden doğan haklarını ve ücretlerini hesaplar. İşe başlangıç ve çıkış tarihlerini kayıt altına alır. Prim ve ikramiye hesaplamasını da muhasebe görevlisi yapmaktadır. İşletmenin nakit ve gayrimenkul kayıtlarını tutar. Kanunlar doğrultusunda kasa defteri, fiş, fatura, makbuz ve irsaliye girişlerini kontrol ederek resmi makamlarla yapılması gereken işleri yönetir. İşletmenin faturalama, tahsilat, borç ve alacak kontrolünü yapmak işletmenin finansal işlemlerinin düzenli ve öngörülür olmasını sağlar. Yapılan bütün bu işlemler, işletmenin varlığını sürdürmesi açısından önemlidir. Muhasebe görevlisi görev tanımı dahilindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinde, işletmenin ana kaynağı olan parasal işlemlerinin düzenli kontrolü sağlanacaktır. Muhasebe görevlisi, satış alanında, ürünün üretim maliyetini ve satış değerini hesaplayarak ortaya çıkan kâr ve zararı belirlemektedir. Bu işlem maliyet muhasebesi olarak adlandırılır. Yapılan bu iş, işletmenin yatırımlarının kâr etmesi bakımından oldukça önemlidir. Muhasebe görevlisinin tuttuğu bütün mali kayıtlar rapor şeklinde ilgili yöneticiye sunularak işletmenin gidişatı hakkında doğru kararlar alınmasını sağlar. İşletme veya şirket gibi kurumların büyümesinde önemli bir rol oynar.

Muhasebe Görevlisi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Muhasebe görevlisi nasıl olunur sorusunun cevabı belli eğitimleri tamamlamaktan geçmektedir. Ana muhasebe eğitimi iki şekilde alınır. İlki çok programlı liselerin ilgili bölümünde okuduktan sonra stajı tamamlamaktır. İkincisi üniversitede Muhasebe bölümünde eğitim almaktır. Üniversite mezunu olan muhasebe görevlileri işe alımda genellikle daha avantajlıdırlar. Fakat sadece lise ve üniversite eğitimleri bu bölüm için yeterli olmayabilir. Sertifikalı kurs ve eğitimleri almak da büyük önem taşır. Ekonomi, maliye, muhasebe, vergi kanunları ve ticaret hukuku alanlarında bilgi sahibi olmak bu meslek için önemlidir. Muhasebe ve finans konularındaki kanun ve yönetmelik bilgisine sahip olarak gelişmeleri ve değişiklikleri takip etmek gerekir. Muhasebenin dijital çağa uyarlanmasıyla bu alanda bilgisayar programları kullanılmaktadır. Bu alanda kullanılan bilgisayar programlarına hâkim olmak ve program güncellemelerine ayak uydurmak da önem teşkil eder. Bu konuda bilgisayarlı muhasebe eğitimi alınabilir. Bu programları bilmek ve veri girişi yapmak, rapor hazırlamak, fatura ve irsaliye hazırlamak, bordro hazırlamak bu meslek için önemlidir.

Muhasebe Görevlisi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Muhasebe görevlisi olmak için öncelikle gerekli eğitimin alınmış olması önemlidir. Onun dışında yapılan iş ve beklentiler şirketten şirkete değişse de birçok iş ilanında ön plana çıkan önemli detaylar vardır. Bu kriterler şu şekilde özetlenebilir:

  • Muhasebe bölümünde ya da ilgili bir bölümde eğitim alınmış olması önemlidir.
  • Bilgisayarlı muhasebe programlarını ve MS Office programlarını kullanabilmek, dijital çağdaki muhasebeye ayak uydurmayı gerektirir.
  • Teorik bilgilerin pratik uygulamayla pekiştirilmesi gerekir.
  • Yasal mevzuata yani kanun ve yönetmeliklere hâkim olunmalıdır.
  • Ekip içi çalışmaya ayak uydurmak ve verilen işin zamanında yapılması önemlidir.
  • Kurumların en önemli bilgileri arasında yer alan finansal bilgileri bileceğinizden güvenilirlik büyük önem taşımaktadır. Güvenilir bir kişi olmak muhasebe departmanında çalışmak için gerekli olan teknik bilgi ve deneyimin yanı sıra kişide bulunması gereken bir özelliktir.

Muhasebe Görevlisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Muhasebe her şirkette, kurumda veya iş yerinde zorunlu olarak bulunan bir departmandır. Bu yüzden iş imkânı oldukça geniştir. Kamu ya da özel sektöre ait işletme ve kuruluşların muhasebe bölümleri bu pozisyondaki kişilerin çalışabileceği yerler arasındadır. Bunun yanında muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında da çalışılabilir. Bir işletmede çalışmanın yanı sıra kişiler kendi bürolarını da açabilirler. Muhasebe bölümünde ilgili eğitimi almış ve stajını tamamlamış kişiler, açılan sınavda başarılı olurlarsa kendi muhasebe bürolarını açmaya hak kazanırlar. Muhasebe görevlileri, çok çalışma ve mesleğe hakim olma sonucunda muhasebe müdürlüğüne ve yöneticiliğine kadar yükselebilirler. Bu departman yükselmeye ve kendini geliştirmeye olanak sağlar. Muhasebe görevlisi maaşları, çalışılan sektöre göre ve işletmenin ya da kurumun büyüklüğüne göre değişmektedir. Kişinin aldığı eğitim, deneyim, kullanılan programlara ve sektöre hâkimiyet maaşı etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler muhasebe görevlisi iş ilanları konusunda araştırma yapmalıdır. Muhasebe görevlisi görev tanımında, her kurum kendi özel şartlarını belirtir. Kurumun büyüklüğü, görev ve sorumlulukların değişmesine sebep olur. Muhasebe görevlisi olarak iş arayan kişiler tüm Türkiye’deki ve yaşadıkları yerdeki iş ilanlarını Kariyer.net üzerinden takip edebilirler. İstanbul’da yaşayan kişiler, İstanbul muhasebe görevlisi iş ilanları sayfasından sunulan fırsatlara göz atabilirler.