Genel Muhasebe Elemanı Nedir?

Genel Muhasebe Elemanı Ne Demek?

Genel muhasebe elemanı, şirketlerin mali işlemleri için varlık gösteren muhasebe departmanında görev alıp şirket politikaları ve ihtiyaçları doğrultusunda tüm muhasebe işlemlerini gerçekleştiren ara elemandır. Çalıştığı kurumun her türlü parasal işleminden sorumlu olduğundan bu işlemleri eksiksiz bir şekilde kaydeder. Genellikle şirketlerin ana merkezinde görev alır. Kurumdaki bütün çalışanların maaşlarının ayarlanıp ödeme zamanında maaşlarının ödenmesini gerçekleştirir. Yıllık gelir tablosu ve yıllık bilançoyu hazırlayarak şirketin tüm gelir giderlerini kayıt altına alır ve ödemelerin takibini yapar. Aynı zamanda genel muhasebe elemanları hem çalıştıkları kurumdaki kişilerle hem de vergi daireleri ve sosyal sigortalar kurumu gibi kurumlarda çalışanlar ile sürekli iletişim içinde bulunurlar.

Genel Muhasebe Elemanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Genel muhasebe elemanının iş tanımı şöyledir; genel muhasebe elemanı, çalıştığı şirketin mali işlemlerini hazırlar ve bu işlemleri kayıt altına alır. Genel muhasebe elemanı görevleri ve genel muhasebe elemanı sorumlulukları ise şöyledir;

 • Şirketin mali tablosunu ve finansal durumunu analiz ederek raporlamak,
 • Devlete karşı vergi ve sosyal güvenlik kurumu ödemelerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde sağlamak,
 • Şirketin gelir ve giderlerini kontrol ederek mali tutarsızlıkları gidermek,
 • Şirketin ay sonu ve yıl sonu bilançolarını takip ederek kapanış süreçlerini yönetmek,
 • Şirketin mali güvenliği için muhasebe yönetmeliği ve vergi mevzuatında meydana gelebilecek olan değişikliklerden haberdar olmak,
 • Şirketlerde meydana gelebilecek olan iflas, birleşme ve satın alma işlemleri için işletmelere önerilerde bulunmak,
 • Şirket çalışanlarına ait bordro ve sigorta pirim hesaplarını yönetmek,
 • Çalışanların ücretlerini, mesai haklarını, varsa pirim ve ikramiyelerini hesaplamak,
 • Çalışanların işe başlangıç ve işten ayrılma tarihlerini kayıt altına alarak doğacak olan tazminatın hesaplanması için kayıt altına almak,
 • Şirketin nakit varlığının ve gayrimenkullerin kayıtlarını tutmak,
 • Kanunlara uygun bir şekilde; defteri kebir, kasa defteri, fatura, irsaliye ve fiş makbuzlarının kayıtlarını gün ve tarihleri belirterek kayıt altına almak,
 • Şirketin borç ve alacak kontrolü yaparak kayıt altına almak,
 • Çek, senet ve banka hesaplarını takip etmek,
 • Şirketle alakalı her çeşit bilgi ve belgeyi kanunun belirttiği süre içinde arşivlemek ve bu belgelerin takibini yapmak.

Genel muhasebe elemanının görev tanımının en önemli kuralı; şirket ile alakalı hiçbir bilgiyi açık veya gizli bir şekilde başkaları ile paylaşmamasıdır. Çalışan, şirket bilgilerini her durumda muhafaza etmek zorundadır.

Genel Muhasebe Elemanı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Genel muhasebe elemanı olmanın en belirgin şartı bu işin eğitimini almış olmaktır. Bu mesleği icra etmek için Muhasebe, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Hukuk, Bankacılık gibi bölümlerin en az birinden mezun olunmalıdır. Bu bölümlerden herhangi birinden mezun olduktan sonra staj yapılması gerekir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sınavını kazanıp ruhsat alınması da son derece önemlidir. Muhasebecilik alanında yetkin olmak isteyen adaylar muhakkak staj yapmalıdır. Staj, yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir yanında yapılabilir. Ön lisans mezunları için staj dört yıl, maliye veya ticaret meslek lisesi çıkışlı adaylar için staj süresi altı yıldır. Stajın konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorun eğitim programları Temel Eğitim ve Staj Merkezi tarafından hazırlanır. Adaylar, staj süresince iki yılda bir yazılı staj ara dönem değerlendirmesi ve staj bitiminde bitirme değerlendirmesine girerler. Stajı başarı ile bitirebilmek için bu iki değerlendirmeden de 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir.

Genel Muhasebe Elemanı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Genel muhasebe elemanı olabilmek için ilgili kanunun 4. Maddesinde genel şartlar şöyle sıralanmıştır;

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanmak için gerekli ehliyete sahip olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Kasten işlenmiş olan bir suçtan mütevellit hapis cezasına çarptırılmamış olmak, anayasal düzene karşı herhangi bir suç işlememiş olmak,
 • Cezalardan ya da disiplin soruşturmalarından dolayı memuriyetten çıkarılmış olmamak,
 • Meslek şeref ve haysiyeti ile uyum göstermeyen durumlara sahip olmamak.

Genel şartlarının yanı sıra bazı özel şartları taşımak da mesleği iyi yapmak açısından önemlidir. Bu özel şartlardan biri; adayların sayılarla arasının iyi olmasıdır. Bu durum, kişiye işlem yapabilme kolaylığını sağlar. Adaylar aynı zamanda ayrıntılara oldukça vakıf olmalıdır. Gün boyu kapalı büro ortamında oturarak çalışmaya alışkın olunmalıdır. Yapılan tüm işlerden sorumlu olunduğu için oldukça sabırlı, düzenli ve dikkatli olunması da gerekmektedir.

Genel Muhasebe Elemanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Genel muhasebe elemanı, iş imkânı en geniş meslek gruplarından biridir. Bu mesleği icra edecek olan kişiler her iş yerinde çalışma imkânı bulabilirler. Çünkü her şirketin, kurumun veya iş yerinin zorunlu olarak bir muhasebe departmanı olmak zorundadır. Gerekli yeterliliğe sahip olan genel muhasebe elamanlarının buralara başvurarak çalışabilmeleri mümkündür. Genel muhasebe elemanı maaşları ise kişinin bilgi birikimine ve çalıştığı kuruma bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genel muhasebe elemanı iş ilanları seçeneklerinde aranan şartlar detaylı bir şekilde belirtilir. Adaylar, çalışmaya başlamak için Kariyer.net'te yayınlanan genel muhasebe elemanı iş ilanlarına göz atabilirler.