Muhasebe ve Finans Sorumlusu Nedir?

Muhasebe ve Finans Sorumlusu Nedir?

Muhasebe ve Finans Sorumlusu Ne Demek?

Muhasebe ve finans sorumlusu; muhasebe kayıtlarının tutulması, şirkete ait banka hesaplarının mutabakat işlemlerinin yürütülmesi, muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumun hedeflerine yönelik finansal modelin geliştirilmesi gibi konularda sorumlu olan kişidir. Bütün muhasebe faaliyetlerinden sorumlu olan muhasebe ve finans sorumlusu, şirket içinde finansmanla ilgili koordinasyonu da sağlar.

Muhasebe ve Finans Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Muhasebe ve finans sorumlusunun kurumdaki en temel görevi muhasebe defterini tutmak ve mali kayıtların hazırlanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra şu görevlerden de sorumludur:

 • Finansal durumu kontrol altında tutmak ve raporlamak,
 • Vergileri düzenli biçimde kontrol etmek ve ödenmesini sağlamak,
 • Şirkete ait bordroları yönetmek,
 • Mali anlamda karışıklıkları gidermek,
 • Finansman anlamında işletmelere tavsiyelerde bulunmak,
 • Piyasa hareketliliğini analiz etmek ve bu analize göre iş verimliliğini planlamak,
 • Kâr zarar durumlarını gözden geçirmek,
 • Günlük nakit akışını kayıt altına almak ve rapor hazırlamak,
 • Ay sonu ve yıl sonu gibi kapanış süreçlerini takip etmek,
 • Şirket ve müşteriye ait finansal gizliliği korumak.

Muhasebe ve Finans Sorumlusu Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerin İşletme, İktisat gibi dört yıllık eğitim veren lisans programlarından mezun olan kişiler, kariyerlerini bu doğrultuda şekillendirebilir. Şirketlerin muhasebe departmanında, muhasebe ve finans sorumlusu olarak çalışabilmek için mezuniyet şartının yanı sıra tecrübe de gerekir.

Muhasebe ve Finans Sorumlusu Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Muhasebe ve finans sorumlusu olabilmek için;

 • Bilgisayarlı muhasebe,
 • Genel muhasebe,
 • Dış ticaret mevzuatı,
 • Finansal yatarım,
 • Bütçeleme,
 • Sermaye piyasası,
 • Genel işletme,
 • Hukuk,
 • Vergi gibi konularda eğitim almak gerekir.