Okul Müdürü Nedir?

Okul Müdürü Ne Demek?

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Okul Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Okul müdürünün temel görevi, okul politika ve prosedürlerini gözden geçirmek, bütçeyi yönetmek ve kurum personelini işe almaktır. Diğer sorumlulukları ise şunlardır;

 • Öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen müfredatın uygulandığından emin olmak,
 • Öğrencilere akademik veya mesleki hedeflerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini teşvik etmek için profesyonel gelişim programları hazırlamak,
 • Okul hademesi, güvenlik ve diğer personellerin görevlerini koordine etmek,
 • Eğitim plan ve hedeflerinin etkili olup olmadığını belirlemek için öğrenci ilerlemesini değerlendirmek,
 • Yeni öğretmenlerin işe alım sürecini yönetmek ve işe alım sonrası bireysel rollerini atamak,
 • Okuldaki tüm personel için destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlar ve öğrenciler için ilgili disiplin prosedürlerini yönetmek,
 • Yıllık ilerleme toplantıları gerçekleştirmek ve akademik başarıya uygun programların yürütülmesini sağlamak,
 • Okul bütçesi ve harcamalarını yönetmek,
 • Yangın ve deprem gibi acil durumlar için prosedürler ve düzenli tatbikatlar oluşturmak,
 • Öğretmen ve diğer personel maaşlarının yönetimini yapmak,
 • Okul için gerekli malzemenin alımını sağlamak, faturaları incelemek ve ödeme yapmak,
 • Kütüphane kaynaklarını ve okuma olanaklarını geliştirmek,
 • Öğrencilerin ilerleme raporlarının velileye iletimini sağlamak,
 • Kurumun temizlik, düzen, iç ve dış güvenliğinin sağlanması sağlamak,
 • Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylamak
 • Eğitim ve öğretimde her türlü mevzuat değişikliğini takip

Nasıl Okul Müdürü Olunur?

Okul müdürü olma şartları devlet okulları ile özel okullarda farklılıklar göstermektedir. Devlet okulunda müdür olmak için; üniversite eğitimini lisans derecesi ile tamamlamış olma ve başvuru sırasında Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu öğretmen olma şartı bulunmaktadır. Özel okulda müdür olmak içinse; resmi veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak gerekmektedir.

Okul Müdüründe Olması Gereken Özellikler

 • Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş atanma kriterlerine sahip olmak,
 • Öğrenci, veli ve öğretmen koordinasyonunu sağlayabilmek,
 • Analitik ve stratejik düşünme becerisi sergilemek,
 • Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemek,
 • Mesleki gelişime açık olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek