Planlama ve Raporlama Uzmanı Nedir?

Planlama ve Raporlama Uzmanı Kimdir?

Planlama ve raporlama uzmanı, çalıştığı firmanın ait olduğu sektöre bağlı olarak mal veya hizmetlerin en kısa sürede maksimum kâr ile satışının yapılabilmesi için stratejik plan yapan ve bu planı uygulamaya koyan kişidir. Ayrıca, birim bazlı olarak teknik alanlarda plan ve analizlerin hazırlanarak; günlük, haftalık veya aylık olarak belirlenen periyotlarda raporlanması süreçlerinde aktif rol oynar. Uzman kişi; bankalarda, telekomünikasyon firmalarında, tekstil, gıda ya da başka bir iş alanında faaliyet gösteren pek çok firmada çalışabilir.

Planlama ve Raporlama Uzmanının Görevleri Nedir?

Firmanın satış potansiyeline, müşteri profil ve talebine göre; doğru ürünlerin doğru zamanda ve gerekli miktarda mağazalarda bulunmasını sağlayan planlama ve raporlama uzmanının diğer görevleri şunlardır:

 • UFRS, TTK mevzuatları ve SPK kapsamında konsolide ve solo mali tablo ile dipnotları hazırlamak,
 • Bağımsız bir şekilde gerçekleşen denetim sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine destek vermek,
 • Yönetime sunulacak raporların zamanında ve eksiksiz bir şekilde hazır olmasını sağlamak,
 • Aylık bütçe hedefinin ve gerçekleşen miktarın karşılaştırmasını yapmak, ortaya çıkan olası sapmaların analiz ve raporlamasını gerçekleştirmek,
 • Planlama ve analizler sonrası yapılan raporlar ile ilgili sistemsel geliştirme süreçlerine ve projelere yardım etmek,
 • Yöneticilerin talep edeceği diğer rapor ve analizleri hazırlayarak, ilgili birime sunmak.

Kimler Planlama ve Raporlama Uzmanı Olabilir?

Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler fakültelerinin İşletme, İktisat, bölümlerinden mezun olanlar ve işletme mühendisliği veya istatistik bölümlerinde lisans eğitimi alanlar, sektörde bir süre deneyim kazandıktan sonra planlama ve raporlama uzmanı pozisyonu için başvuru yapabilirler.

Planlama ve Raporlama Uzmanı Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Planlama ve raporlama uzmanı olmak isteyen adayların öncelikle üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun olmaları gerekir. Alanla ilgili verilen temel eğitimler şu şekilde sıralanabilir:

 • Finansal analiz,
 • Bütçe planlama ve raporlama,
 • Finansal tablo analizi,
 • Bütçeleme analizleri,
 • Finansal raporlama.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
4.000 / Aylık
11 kişinin ortalama maaşıdır.