Proje Şefi Nedir?

Proje Şefi Ne Demek?

Proje şefi; üretim, depolama, satış veya sevkiyat hedeflerine uygun planlar yapar. Ticari süreçlerin uyum göstermesi, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. Planlanmış faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında uzman bilgisine ihtiyaç vardır. Projelerin çeşitliliği, şeflerde bulunması gereken donanımı belirler. Süre, iş gücü, maddi kaynak ve fiziksel imkânlar faaliyet sınırlarının belirleyicisidir. Büyük, orta ve küçük ölçekli firmaların hedefleri farklıdır. Ayrılan kaynaklara ve beklenti seviyesine uygun çalışmalar birçok personelce yürütülür. Şef, sorumluluğuna göre iki konumda yer alır. Gözetimci olarak çalışmaları takip edebilir veya fiilen çalışabilir. Hizmet şekli, statünün gerektirdiği donanıma etki etmez. Gözetim, planların uygulamadaki karşılığını bilmekle mümkündür. Çalışmalara dahil olmak, birçok sorumluluk gerektirir. Çalışmaya katılan şefler, bilgilerini kullanarak personelleri yönetir ve hataları önler. Farklı sektörlerdeki proje işleri için personel aranır. Aranan nitelikler, işe alım sürecinde paylaşılır.

Proje Şefi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Proje şefi nedir sorusunu cevaplamak için öncelikle görevlerden bahsedilebilir. Şef, çalışma taslağını oluşturur ve inceleme yaparak detayları geliştirir. İdarecilere sunulan taslak onaylanırsa faaliyete başlanır. İşçilerin plan doğrultusunda organize edilmesi, iş akışına uygun olarak görev dağılımının değiştirilmesi, sürece dair raporların hazırlanması temel görevlerdir. Planlama yapmadan, hazır projelerin uygulamaya geçirilmesinde de şefler görev alır. Proje şefi, hedefteki kazanımlara uygun çalışmalar yapılmasını sağlar. Personel hataları, plan eksiklikleri ve kaynakların etkili kullanılmaması sürece olumsuz etki edebilir. Proje müdürü standartların gözetilmesinden sorumludur. Hedeflenen kazanıma ulaşmak, problemlerin çabuk tespit edilmesini gerektirir. Proje şefi ne iş yapar sorusuna cevap olabilecek görevler şunlardır:

 • Uygulanabilir projeler tasarlamak.
 • Uygulama sürecini gözlemleyip rapor hazırlamak.
 • Yöneticilerin çalışmaya dair beklentilerini gerçekleştirmek .
 • Projenin pratikte başarısız olan bölümlerini revize etmek.
 • Yetişmeyen çalışmalar için ek projeler oluşturmak.
 • Projenin başlangıcı ve sonucu hakkında toplantı düzenlemek.
 • Toplantıda görüşülenler hakkında tutanak tutmak.
 • Personellerin çalışmalarını gözlemlemek.
 • Yeni personellerde aranacak standartları belirlemek.

Proje Şefi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Proje şefi görev tanımı, süreyi ve kaynakları doğru kullanarak hedefleri gerçekleştirmektir. Yönetimde başarılı olmak gözlemcilik yeteneğiyle orantılıdır. Standartlara uygun olan ve olmayan durumların ayırt edilebilmesi için bilgi gerekir. Sık tekrarlandığı için doğru kabul edilmiş uygulama hataları, teorik donanımla düzeltilir. Üretim proje şefi adayları, mühendis unvanıyla istihdam olanağını artırabilir. Ürün çeşidi, uygun tahsili belirler. Tekstil, gıda, metalürji, makine, uçak, otomotiv mühendisleri farklı alanlarda iş bulabilir. AR-GE projeleri oluşturulurken ve yürütülürken endüstri mühendisleri bu alanda çalışabilirler. Satış projelerinde Pazarlama bölümü, sevkiyat projelerinde Lojistik bölümü mezunları şeflik yapar. Bu alanda çalışmak için Pazarlama, Lojistik ve mühendislik bölümlerinde eğitim alınabilir.

Proje Şefi Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Proje şefi olmak, alanında uzman olmayı gerektirir. İş bilgisi ve deneyim, şeflik pozisyonunun şartıdır. Aksaklıkların yol açabileceği hataları tanımak, sistemli çözümler oluşturabilmek, proje tasarılarının uygulanabilirliğini yorumlamak şeflerin sorumluluğundadır. Üretim departmanında şef olabilmek, kalite standartlarının bilinmesiyle mümkündür. Uluslararası kurumlar veya yerli sanayi kuruluşları tarafından belirlenmiş ölçütler vardır. İhracata yönelik üretim yapan firmalar çoğunlukla AB standartlarına uyar. ISO ölçütleri farklı sektörlerde uygulanabilecek üretim kurallarını belirler. Üretilecek metaya ilişkin güncel yönetmeliklerin bilinmesi, teknik açıdan yorumlanabilmesi ve uygulatılabilmesi şarttır. Üretim şefi, mevzuatlara uygunluk açısından firmayı ve ürünleri değerlendirebilmelidir. Yeni şartların sağlanmasına engel durumların tespit edilme hızı, üretim kalitesini belirler. Dağıtım projelerinde şef olmak, ürünlerin ambalaj ve yapı özelliklerini bilmeyi gerektirir. Alıcıların konumuna ve ürün içeriklerine uygun sevkiyat yöntemleri belirlemek gerekir. İthalat ve ihracat firmalarında dağıtım şefliği birincil pozisyondur. Depo ve stok yönetiminde proje şefi sık kullanılmayan bir terimdir. Saklanacak ürünler için dizilim planı tasarlayan, depolamada kullanılacak ekipman ve yeri tahsis eden çalışan depo sorumlusudur. Depolama kalitesini koruyabilmek, sorumlunun organizasyon becerisine bağlıdır. Personel yönetimi ve stok takibi yaparak depolama projelerini yöneten müdürler, hesap vermeye açık olmalıdır. Proje şefi nasıl olunur diyenlere yanıt sayılabilecek donanımlar şöyledir:

 • İdarenin talimatlarına uymak.
 • Alt kademeleri organize edebilmek.
 • Problemleri çözmek; karmaşık sorunlar hakkında yönetime bilgi verebilmek.
 • Dürüst olmak.
 • Saha ve yönetim bilgisine sahip olmak.

Proje Şefi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Proje şefi görevleri, planlama ve takiptir. İstihdam şartları görevler kapsamında belirlenir. Farklı çalışmalar arasındaki uyumu korumak, personel organizasyonu ve teknik yönlendirmeler yapabilmek esastır. Şeflere birçok alanda rastlanabilir. Pozisyonun hizmet alanı geniş ve istihdam koşulları benzerdir. Proje şefi sorumlulukları ve konumuyla birçok personelin üstüdür. İdarecilerin bilgi sahibi olmadığı veya az bilgili olduğu konularda proje şefi görev alır. Dönemlik veya devamlı olarak istihdam edilen şefler, imkânları verimli kullanmakla yükümlüdür. Süreç, bütçe, çalışan yönetimi yapabilmek birinci şarttır. Hedeflere uygun adımlar atabilmek için benzer çalışmalarda görev almış olunmalıdır. Proje şefi iş ilanları, yöneticilik vasfına sahip personellere uygundur. Birçok firmanın sunduğu şartlar şöyledir:

 • Sektörün faaliyetlerini, çalışan standartlarını, rekabet ortamını bilmek.
 • Proje için ortaklık kurulabilecek firmaları tanımak.
 • Toplantı düzenleme ve sunum yapma becerilerine sahip olmak.
 • Farklı ihtimalleri değerlendirebilmek.
 • Alternatif fikirler yaratabilmek.

Proje şefi maaşları, sorumluluklarla ilişkilidir. Birkaç haftalık projelerde görev alan şefler, ortalama düzeyde maaş alır. Aylık ve yıllık projelerde geçici olarak istihdam edilen kalifiye şeflerin maaşı yüksektir. Kariyer.net üzerinden proje şefi iş ilanlarını inceleyebilir ve uygun seçeneklere başvurabilirsiniz.