Psikiyatri Uzmanı Nedir?

Psikiyatri Uzmanı Ne Demek?

Psikiyatri uzmanı; zihinsel, duygusal ve davranışsal yetilerde görülen bozukluklar üzerine çalışan kişilerdir. Bu gibi bozuklukları incelemek, teşhis etmek ve tedavi etmek ile görevlidirler.

Psikiyatri Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Psikiyatri uzmanı veya bir diğer adı ile psikiyatr; bulunduğu kurumun genel çalışma prensiplerine uygun olarak şu görevleri yerine getirir:

 • Hastanın şikâyetini dinlemek,
 • Hastanın tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,
 • Hastanın muayenesini yapmak,
 • Anksiyete (kaygı) bozukluklarının, depresyonun, panik bozukluğunun, şizofreni ve buna benzer diğer duygu durumu bozuklukları ile bağımlılıkların tanı ve tedavisini yapmak,
 • Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına bağlı olarak hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak ve değerlendirmek,
 • Yeme ve uyku bozuklukları gibi problemlerin tanı ve tedavisini yürütmek,
 • İlaç tedavisinin dışında hastalara psikoterapi uygulamak,
 • Yaşlılık ile birlikte ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisini yapmak,
 • Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavisi, hastalığın riskleri ve bu hastalıktan korunma konuları hakkında bilgi vermek,
 • Psikiyatrik hastalarının takip ve kontrollerini yapmak, hasta raporlarını hazırlamak,
 • Gerektiğinde hastaların tedavi değişikliğine karar vermek,
 • Gerektiğinde ilgili hekimlerle birlikte çalışmak,
 • Hastanede yatan hastaların takibini ve kontrolünü yapmak.

Nasıl Psikiyatri Uzmanı Olunur?

Psikiyatri uzmanı olmak için öncelikle tıp fakültelerinde 6 yıllık eğitimin tamamlanması gerekir. Bu 6 yıllık eğitimin ardından 4 yıl süresince psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi almak gerekir. Ancak 10 yıllık temel eğitimin ardından psikiyatri uzmanı olunabilmektedir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
18.790 / Aylık
15 kişinin ortalama maaşıdır.