Rehber Öğretmen Nedir?

Rehber Öğretmen Kimdir?

Rehber Öğretmen, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek ve öğretim hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak için öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar. Bu görevi gerçekleştirirken ebeveyn, yönetici ve diğer öğretmenlerle birlikte çalışır.

Rehber Öğretmenin Sorumlulukları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı ilgili mevzuatta, rehber öğretmenin görevini şu şekilde tanımlamıştır; “Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; temelde öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.” Rehber öğretmenin genel mesleki sorumlulukları ise şunlardır;

 • Sorumluluğunda olduğu sınıfların yıllık rehberlik planlamasını yapmak,
 • Rehberlik için ayrılan ders süresi dahilinde derse girmek ve öğrencilere belirlenen konularda danışmanlık yapmak,
 • Diğer branş öğretmenleri ile iş birliği içerisinde çalışarak öğrencilerin eğitim danışmanlığı ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Öğrencilerin gelişim kayıtlarını tutmak,
 • Kabiliyet ve eğilimleri doğrultusunda öğrencilerin sosyal etkinlikler içerisinde yer almalarını teşvik etmek,
 • Her öğrenci için bireysel başarı değerlendirmesi yapmak,
 • Öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine destek olmak,
 • Mesleki branş belirlemesi için öğrencilere rehberlik yapmak,
 • Okulla ilgili ya da bireysel problem yaşayan öğrencilere yardımcı olmak, gerektiği takdirde başka bir uzmana yönlendirmek.

Rehber Öğretmen Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Rehber öğretmen olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Psikoloji bölümünden mezun olup, pedagojik formasyon alarak da mesleği icra etmek mümkündür.

İşverenlerin Rehber Öğretmende Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Sabırlı ve hoşgörülü olmak,
 • Problem çözme becerisi göstermek,
 • İnsan ilişkilerini geliştirme yeteneğine sahibi olmak,
 • Farklılıklara karşı önyargıdan uzak yaklaşabilmek,
 • Sözlü ve yazılı mükemmel iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Güler yüzlü olmak ve empatik bir tutum sergileyebilmek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
2.910 / Aylık
350 kişinin ortalama maaşıdır.