Risk Uzmanı Nedir?

Risk Uzmanı Nedir?

Risk Uzmanı Ne Demek?

Risk uzmanı, hizmet verdiği sektöre bağlı olarak farklı biçimlerde tanımlanabilir. Finans sektöründeki bir firmaya hizmet eden risk uzmanı, şirketin finansal belirsizliklerle karşılaşmasını engeller. Finans sektörü dışında ise şirket içi iş sağlığı ve güvenliği konusunda karşılaşılabilecek riskleri minimize etmek için hizmet eder.

Risk Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Risk uzmanının görev alanı geniş olmakla birlikte, sorumlulukları firmanın çalışma prensibine bağlı olarak artabilir. Genel görevleri arasında şunlar yer alır;

  • Genel iş güvenliğine dair alınan önlemlerin ve kurulların iş faaliyetlerine uygun olup olmadığını denetlemek,
  • Güvenlik açığı fark etmesi halinde gerekli önlemleri almak,
  • İş sağlığı ve güvenliğine dair şirket içinde araştırma yapmak,
  • İş kazalarının ya da meslek hastalıklarının temelinde yatan sebepleri araştırmak,
  • Acil durum ekipmanlarının olası bir kazada kullanılabilir durumda olmasını sağlamak,
  • Şirket yönetimine iş güvenliğine ve işçi sağlığına dair hazırladığı raporları sunmak,
  • Acil durumlar için eylem planları hazırlamak.

Risk Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Risk uzmanı olabilmek için iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak gerekir. İş sağlığı ve güvenliği sertifika programlarına başvurabilecek kişiler arasında mühendisler ve teknik eğitim fakültesi mezunları bulunur. Aynı zamanda, son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği bölümleri de üniversitelerde kurulmuştur. Bu bölümden mezun olan kişiler de risk uzmanı olarak çalışabilir.

Risk Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Eğitimler, iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları dışında Türkiye'deki iş kazalarını da kapsar. Mesleki sorumluluk, temel bilgi teknolojileri ve iş etiğine dair pek çok konuda geniş kapsamlı bir eğitim verilir. Sertifika programının sonunda yapılan sınavı da başarı ile tamamlamak gerekir.