Şantiye Şefi Nedir?

Şantiye Şefi Nedir?

Şantiye Şefi Ne Demek?

Şantiye şefi, şantiyelerin denetlenmesinden ve inşaat projelerinin yürütülmesinden sorumludur. Günlük olarak inşaat operasyonlarını denetler, işin zamanında, bütçe dahilinde ve doğru kalite standartlarında, güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Şantiye Şefi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şantiye şefinin görev tanımı, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde şu şekilde belirtilmiştir; “...yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek, yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak”. Genel görev tanımı bu şekilde belirtilen şantiye şefinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • İnsan gücü ve kaynakların yeterli olduğundan emin olmak,
 • İnşa sürecine başlamadan önce saha personeli için geçici ofisler kurarak işleri hazır hale getirmek,
 • Görevleri önceliklere ve mevcut plana göre koordine etmek,
 • Genel ve günlük çalışan sorumluluklarını tahsis etmek,
 • İş zaman çizelgesi oluşturmak ve ekibin katılımını sağlamak,
 • Makine ve ekipman kullanımını denetlemek,
 • Tüm güvenlik önlemlerinin ve kalite standartlarının karşılandığından emin olmak,
 • Harcamaların takibini yapmak ve planlanan bütçe sınırlarında kalmasını sağlamak,
 • Acil durumları, belirlenmiş prosedürlere uygun şekilde ele almak,
 • Kaza raporları hazırlamak

Nasıl Şantiye Şefi Olunur?

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde şantiye şefinin mühendis veya mimar diplomasına sahip olması gerektiği belirtilmektedir.

Şantiye Şefinde Olması Gereken Özellikler

Matematiksel düşünme yönü ve problem çözme kabiliyetinin gelişmiş olması beklenen şantiye şefinde, iş verenlerin aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Analitik düşünebilmek,
 • Güçlü liderlik ve proje yönetimi kabiliyetine sahip olmak,
 • Stres altında çalışabilmek,
 • Acil durumlarda sakin kalıp doğru karar verebilmek,
 • Personel ve müşterilerle etkili mesleki ilişkiler geliştirebilme becerisi sergilemek,
 • Uzun süre açık alanda çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek

Şantiye Şefi İş İlanlarının İşaret Ettiği Kişi Siz Olun

 • Daha önce gerçekleştirmiş olduğunuz operasyonel işleri CV’nizde referans olarak gösterin.
 • İnşaat sektörü ile bağlantısı olan diğer meslek profesyonelleri ile iletişim ağı kurun.
 • Organizasyonel becerilerinize CV’nizde vurgu yapın.
 • Lisans eğitimi süresince gönüllü stajlara katılın ve inşaat projeleri içerisinde yer alarak meslek profesyonellerinden deneyim kazanma şansı yakalayın.