Satış Operasyon Uzmanı Nedir?

Satış Operasyon Uzmanı Nedir?

Satış Operasyon Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Satış operasyon uzmanı olmak isteyen kişilerin, 2 ya da 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili fakültelerinde bulunan pazarlama, iktisat, işletme gibi bölümlerinden mezun olması gerekir.

Satış Operasyon Uzmanı Ne Demek?

Satış operasyon uzmanı; şirket ve satış birimi arasındaki tüm bilgi ve belge aktarımını yürüten, satış sonrası operasyonda iş takibini yapan, müşteri portföyü oluşturan, sipariş giriş ve çıkışlarını kontrol eden kişiye verilen mesleki unvandır.

Satış Operasyon Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görevi satışın hedeflenen zaman ve kitleye ulaşmasını sağlamak olan satış operasyon uzmanının görev tanımı şunları kapsamaktadır;

 • Satışla ilgili raporlamaların yapılmasını sağlamak, kontrol etmek,
 • Hizmet ya da ürün alanında satışı yapılacak unsurların kârlı satışını sağlamak adına projeler hazırlamak,
 • Ürün ve hizmetlerin müşteriyi memnun edecek düzeyde satışını sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda satış stratejileri belirlemek,
 • Operasyonda uzmanlık bilgisi ile satışın sürdürülebilir olmasını sağlamak,
 • Yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmak,
 • Müşteri taleplerini takip etmek,
 • Pazarlama ve satış alanında meydana gelen gelişmeleri takip etmek,
 • Mesleki alandaki seminer ve konferanslara katılmak,
 • Satış departmanında bulunan personeli projeler ve satış alanındaki yenilikler ile ilgili bilgilendirmek, onlara eğitim vermek,
 • Ürün stok kontrolü yapmak,
 • Satış departmanı ve şirket arasında köprü olmak,
 • Çalışanlar için iş güvenliği sağlamak.